Когнітивно-поведінкова терапія з дітьми, підлітками та їх рідними

(спеціалізований проект)

03

Формат проекту

Півтора роки навчання, шість трьохденних семінарів  у Львові + міжмодульні вебінари

Початок наступного проекту: орієнтовно – вересень 2024 року


Ця програма є дуже особливою до нас, адже вона стосується турботи про психічне здоров’я дітей і молоді. Ми хочемо, щоби ця програма готувала фахівців, які зможуть справді з делікатністю і чутливістю входити у світ душі дитини, молодої особи, розуміти та відчувати її… Бути підтримкою для батьків… І водночас діяти фахово, професійно, надаючи ефективну КПТ, без якої немислима сучасна сфера охорони психічного здоров’я дітей та молоді…

Олег Романчук
директор УІКПТ
лікар-психотерапевт, дитячий та підлітковий психіатр
КПТ-терапевт/супервізор/викладач
14

Про проект

Даний навчальний проект є спеціалізованою навчальною програмою підготовки фахівців з когнітивно-поведінкової терапії дітей, підлітків та їх рідних. Участь у ній є відкрита для осіб, які уже завершили чи паралельно навчаються на базовому навчальному проекті з КПТ. Дана програма є акредитованою за стандартами Української асоціації КПТ (УАКПТ)  і за умови виконання учасником усіх вимог даної програми та додаткових вимог щодо клінічної практики та супервізій згідно стандартів УАКПТ веде до акредитації як когнітивно-поведінкового терапевта з дітьми та підлітками.

17

Навчальна програма

Програма розроблена на прикладі сучасних міжнародних програм та вимог щодо компетентностей фахівців у КПТ з дітьми, підлітками та їх рідними. Програма цілісно охоплює усі сфери турботи про психічне здоров’я дітей та молоді та спектр застосування КПТ у превенції та терапії психічних розладів та загалом промоції психічного здоров’я та благополуччя. Окрім КПТ охоплено теми пов’язані з розумінням вікового розвитку дитини, психології сім’ї, виховання, стосунків, а також сучасне наукове розуміння психічного здоров’я – як його розладів, так і механізмів резилієнтності. Поруч з КПТ-техніками буде представлено також інші цінні, доказові втручання та техніки інших підходів у сфері роботи з дітьми та молоддю та можливості їх інтеграції у КПТ.

три семестри; 6 трьохденних семінарів-модулів – 120 годин очного навчання, 240 годин міжмодульного навчання.

 • Вступ в охорону психічного здоров’я дітей та підлітків. Основи психопатології, вікового розвитку, біопсихосоціальна модель. Сучасні науково-обгрунтовані підходи до турботи про психічне здоров’я дітей та молоді.
 • Наука і мистецтво обстеження
 • Особливості модифікації та застосування когнітивних та поведінкових технік з дітьми, підлітками та членами їх родин. Специфічні техніки адаптовані до роботи з дітьми та молоддю різного віку.
 • Інтеграція КПТ та інших психотерапевтичних підходів: терапія прив’язаності, ігрова терапія, творчі методи терапій, відеотренінг спілкування та ін.
 • Терапевтичний альянс та мистецтво спілкування з дітьми та підлітками
 • Планування втручань та залучення дитини та сім’ї в терапію
 • КПТ у консультуванні батьків щодо поширених розвиткових проблем та викликів виховання: поведінкові проблеми, труднощі емоційної регуляції, проблеми самоконтролю та дисципліни, соціальних стосунків, особливостей темпераменту дитини, адаптації до школи, пережиття втрати та ін.
 • Особливості КПТ поширених психічних розладів у дітей та підлітків: депресія, тривожні, ПТСР та ін.Розлад дефіциту уваги та гіперактивності та поведінкові розлади у дітей та підлітків: комплексна модель втручань
 • КПТ специфічних проблем дитячого віку: енурез, енкопрез, тікозні розлади, селективний мутизм, порушення сну та ін.
 • Робота з дітьми з порушеннями розвитку та їх родинами: розлади спектру аутизму, розлади розвитку мови, інтелекту, шкільних навичок та ін.
 • КПТ у підлітковому віці: афективні розлади, суіцидальність і самопошкоджуюча поведінка, розлади харчової поведінки, психотичні розлади, зловживання психоактивними речовинами, ігрова залежність, дизморфофобічний розлад та ін.
 • Робота з сім’єю та батьками дитини, плекання стосунків батьки-діти.
 • Батьківські функції. Нейробіологія батьківства. Розуміння причин та проявів порушень батьківства. Спектр втручань націлених на допомогу батькам у виконанні батьківських функцій. Модель батьківських шкіл.
 • КПТ проблем перинатального періоду та першого року життя дитини
 • Інтеграція КПТ та інших психотерапевтичних підходів: терапія прив’язаності, ігрова терапія, творчі методи терапій, відеотренінг спілкування та ін.
 • Психосоціальна підтримка дітям та молоді, що стикаються зі специфічними викликами та стресорами: розлучення батьків, вимушене переселення, буллінг, соматичне захворювання, неповносправність, втрата та ін.
 • Психосоціальні втручання в соціальному середовищі, закладах освіти та ін. Мережеве партнерство. Моделі мережевих програм. Методологія просвітницької діяльності у даній сфері.
 • Робота з прийомними сім’ями та родинами, що усиновили дитину
 • Робота в команді, розвиток клінічних проектів та програм у сфері охорони психічного здоров’я дітей та підлітків, навики менеджменту послуг.
 • Спільнотні центри психічного здоров’я для дітей, молоді та їх родин: функції та принципи організації.
 • Майндфулнес-підхід з дітьми, підлітками та батьками
 • Методики превенції та плекання психологічного розвитку, здоров’я та благополуччя дитини, підлітка, родини
01

Викладачі

Команда УІКПТ та центру “Коло сім’ї” –  викладачі, супервізори та терапевти методу КПТ зі спеціалізацією та акредитацією у КПТ з дітьми та підлітками. Основні викладачі: Олег Романчук, Катерина Явна-Розенталь, Ліда Романчук, Оля Іваненко, Мар’яна Єсип. Ми плануємо також часткове залучення закордонних колег до проведення тематичних вебінарів.

Усі викладачі програми є насамперед клініцистами, які проводять більшу частину свого робочого часу у безпосередній праці з дітьми та їх родинами. Саме завдяки багатому клінічному досвіду викладачів, навчання відбувається через розбір конкретних випадків та прикладів застосування КПТ у власному досвіді праці.

Залучення фахівців центру “Коло сім’ї” дає можливість поділитися інноваційним досвідом центру щодо втілення в Україні сучасних міжнародних протоколів допомоги, роботи в мультидисциплінарній команді, втіленні мережевого підходу партнерської взаємодії. Учасники програми матимуть можливість детально познайомитися з внутрішніми протоколами роботи центру, здобудуть супутні до КПТ навики необхідні для роботи у даній сфері – кейс-менеджменту, роботи в команді, створення клінічних програм, просвітництва, запобігання професійному вигоранню та ін.

46

Методологія навчання

Програма створена згідно сучасних підходів до клінічної освіти і використовує інноваційні підходи експеріентального навчання орієнтованого на розвиток уміння цілісно розуміти кожного пацієнта в контексті його родини; формування клінічного мислення та практичної майстерності у застосуванні технік КПТ. Саме тому усе навчання є компетентностно орієнтованим – і ключовою метою є власне розвиток базових клінічних компетентностей необхідних для роботи з дітьми, молоддю та їх рідними та застосування когнітивно-поведінкових втручань у науково-обгрунтований і водночас індивідуальний, гнучкий спосіб.

Водночас робота з дітьми та молоддю вимагає певних особистісних якостей, спонтанності та творчості, уміння бавитися, спілкуватися історіями та образами, розуміти мову дитини, її світ. Тож велику увагу у проекті приділяється розвитку цих вмінь, підтримці особистісного розвитку учасників, розкритті ними своєї “внутрішньої дитини”. Саме тому техніки КПТ у проекті підсилені спектром творчих втручань, методами казкотерапії, ігрової терапії, творчих методів. Усі ці підходи учасники зможуть безпосередньо застосувати на собі. Велику увагу ми приділяємо створенню безпечної атмосфери у групі, стосунків взаємопідтримки, розвитку фахової спільноти.

Ми забезпечуємо учасників проекту якісними навчально-методичними матеріалами, спеціально розробленими нами чи перекладеними до даного проекту, а також внутрішніми протоколами надання допомоги, розробленими в центрі “Коло сім’ї” на основі сучасних міжнародних протоколів. Впродовж проекту учасники опрацюють теж ряд якісних сучасних підручників та тематичних посібників.

05

Структура програми

 • півтора роки навчання: щонайменше 120 годин очного навчання та 240 годин самостійного
 • шість очних трьохденних модулів у Львові, по два протягом кожного півріччя/семестру.
 • міжмодульні вебінари та структурована самостійна робота учасників: опрацювання обов’язкової літератури, навчальних відео,  рекомендованих художніх фільмів та ін.
25

Сертифікація

Учасники даного проекту, що успішно виконали усі його вимоги одержують сертифікат про завершення даної програми, який є також сертифікатом допуску до клінічної практики КПТ з дітьми та підлітками під супервізією і можливість відповідного супервізійного супроводу акредитованими супервізорами УІКПТ, та за умови виконання додаткових вимого щодо клінічної практики та супервізій (наступний етап після завершення даного проекту), учасники одержують кваліфікацію когнітивно-поведінкового терапевта з дітьми та підлітками, підтверджену відповідним акредитаційним сертифікатом УІКПТ/УАКПТ.

 

Можливість подальшого супервізійного супроводу та акредитації

По завершенню даного проекту ми плануємо для учасників спеціальний додатковий проект супервізійного практикуму по дитячій/підлітковій КПТ, який у форматі малих груп забезпечить супервізійний супровід клінічної практики, а також додаткове відпрацювання практичних навичок – і повне виконання умов для акредитації як дитячого/підліткового КПТ терапевта.

04

Умови участі у проекті

 • Дана програма інтегрована як програма спеціалізації у дитячій та підлітковій КПТ додатково до базового навчального проекту з КПТ нашого Інституту – відтак на ній можуть навчатися лише учасники (починаючи з 1-го курсу) та випускники даного проекту.
 • Наявність базової освіти у КПТ (завершений базовий чотирьохрічний навчальний проект УІКПТ “Когнітивно-поведінкова терапія” або ж паралельне навчання на базовому проекті).
 • Наявність (чи бути на етапі здобуття) освіти у сфері охорони психічного здоров’я (психіатр, психолог, соціальний працівник/педагог та ін.)

Для фахівців, що не навчаються на базовій програмі з КПТ, але працюють з дітьми та молоддю (педагоги, психологи, лікарі, соціальні працівники, духовенство та ін.),  УІКПТ пропонує спеціальний річний проект “Турбота про психічне здоров’я дітей, молоді та їх рідних з основами КПТ“.

20

Вартість навчання

Вартість буде уточнена після анонсу наступного набору.

Вартість участі у даній навчальній програмі становить 10 тис. грн за семестр (оплата по-семестрово, загалом три семестри по півроку, сумарно 30 тис. грн). Дана вартість покриває усі навчальні активності (семінари, міжмодульне навчання, навчально-методичні матеріали та ін.). Дана вартість є орієнтовною і буде уточнена після анонсу наступного набору.

11

Процедура подання заявки на програму

Для зарахування на дану програму необхідно заповнити аплікаційну форму і надіслати її на електронну адресу УІКПТ. Зарахування відбувається на основі розгляду аплікаційної заявки. Кількість учасників в групі обмежено. Зарахування на основі послідовності подання заявки. Форма заявки буде доступна після анонсу наступного проекту.

Звертаємо увагу – на даному проекті можуть навчатися лише учасники та випускники базового навчального проекту з КПТ нашого Інституту.

 

Замовити дзвінок

або

Поставити запитання