Когнітивно-поведінкова терапія з дітьми, підлітками та їх рідними

(спеціалізований проект)

03

Формат проекту

Півтора роки навчання, шість трьохденних семінарів  у Львові

Початок проекту: перший квартал 2022 року (точні дати буде уточнено незабаром)

Прийом заявок: до 30 вересня 2021 року

Ця програма є дуже особливою до нас, адже вона стосується турботи про психічне здоров’я дітей і молоді. Ми хочемо, щоби ця програма готувала фахівців, які зможуть справді з делікатністю і чутливістю входити у світ душі дитини, молодої особи, розуміти та відчувати її… Бути підтримкою для батьків… І водночас діяти фахово, професійно, надаючи ефективну КПТ, без якої немислима сучасна сфера охорони психічного здоров’я дітей та молоді…

Олег Романчук
директор УІКПТ
лікар-психотерапевт, дитячий та підлітковий психіатр
КПТ-терапевт/супервізор/викладач
14

Про проект

Даний навчальний проект є спеціалізованою навчальною програмою підготовки фахівців з когнітивно-поведінкової терапії дітей, підлітків та їх рідних. Участь у ній є відкрита для осіб, які уже завершили чи паралельно навчаються на базовому навчальному проекті з КПТ. Дана програма є акредитованою за стандартами Української асоціації КПТ (УАКПТ)  і за умови виконання учасником усіх вимог даної програми та додаткових вимог щодо клінічної практики та супервізій згідно стандартів УАКПТ веде до акредитації як когнітивно-поведінкового терапевта з дітьми та підлітками.

17

Навчальна програма

Програма розроблена на прикладі сучасних міжнародних програм та вимог щодо компетентностей фахівців у КПТ з дітьми, підлітками та їх рідними. Програма цілісно охоплює усі сфери турботи про психічне здоров’я дітей та молоді та спектр застосування КПТ у превенції та терапії психічних розладів та загалом промоції психічного здоров’я та благополуччя. Окрім КПТ охоплено теми пов’язані з розумінням вікового розвитку дитини, психології сім’ї, виховання, стосунків, а також сучасне наукове розуміння психічного здоров’я – як його розладів, так і механізмів резилієнтності. Поруч з КПТ-техніками буде представлено також інші цінні, доказові втручання та техніки інших підходів у сфері роботи з дітьми та молоддю та можливості їх інтеграції у КПТ.

три семестри; 6 трьохденних семінарів-модулів – 120 годин очного навчання, 240 годин міжмодульного навчання.

 • Вступ в охорону психічного здоров’я дітей та підлітків. Основи психопатології, вікового розвитку, біопсихосоціальна модель. Сучасні науково-обгрунтовані підходи до турботи про психічне здоров’я дітей та молоді.
 • Наука і мистецтво обстеження
 • Особливості модифікації та застосування когнітивних та поведінкових технік з дітьми, підлітками та членами їх родин. Специфічні техніки адаптовані до роботи з дітьми та молоддю різного віку.
 • Інтеграція КПТ та інших психотерапевтичних підходів: терапія прив’язаності, ігрова терапія, творчі методи терапій, відеотренінг спілкування та ін.
 • Терапевтичний альянс та мистецтво спілкування з дітьми та підлітками
 • Планування втручань та залучення дитини та сім’ї в терапію
 • КПТ у консультуванні батьків щодо поширених розвиткових проблем та викликів виховання: поведінкові проблеми, труднощі емоційної регуляції, проблеми самоконтролю та дисципліни, соціальних стосунків, особливостей темпераменту дитини, адаптації до школи, пережиття втрати та ін.
 • Особливості КПТ поширених психічних розладів у дітей та підлітків: депресія, тривожні, ПТСР та ін.Розлад дефіциту уваги та гіперактивності та поведінкові розлади у дітей та підлітків: комплексна модель втручань
 • КПТ специфічних проблем дитячого віку: енурез, енкопрез, тікозні розлади, селективний мутизм, порушення сну та ін.
 • Робота з дітьми з порушеннями розвитку та їх родинами: розлади спектру аутизму, розлади розвитку мови, інтелекту, шкільних навичок та ін.
 • КПТ у підлітковому віці: афективні розлади, суіцидальність і самопошкоджуюча поведінка, розлади харчової поведінки, психотичні розлади, зловживання психоактивними речовинами, ігрова залежність, дизморфофобічний розлад та ін.
 • Робота з сім’єю та батьками дитини, плекання стосунків батьки-діти.
 • Батьківські функції. Нейробіологія батьківства. Розуміння причин та проявів порушень батьківства. Спектр втручань націлених на допомогу батькам у виконанні батьківських функцій. Модель батьківських шкіл.
 • КПТ проблем перинатального періоду та першого року життя дитини
 • Інтеграція КПТ та інших психотерапевтичних підходів: терапія прив’язаності, ігрова терапія, творчі методи терапій, відеотренінг спілкування та ін.
 • Психосоціальна підтримка дітям та молоді, що стикаються зі специфічними викликами та стресорами: розлучення батьків, вимушене переселення, буллінг, соматичне захворювання, неповносправність, втрата та ін.
 • Психосоціальні втручання в соціальному середовищі, закладах освіти та ін. Мережеве партнерство. Моделі мережевих програм. Методологія просвітницької діяльності у даній сфері.
 • Робота з прийомними сім’ями та родинами, що усиновили дитину
 • Робота в команді, розвиток клінічних проектів та програм у сфері охорони психічного здоров’я дітей та підлітків, навики менеджменту послуг.
 • Спільнотні центри психічного здоров’я для дітей, молоді та їх родин: функції та принципи організації.
 • Майндфулнес-підхід з дітьми, підлітками та батьками
 • Методики превенції та плекання психологічного розвитку, здоров’я та благополуччя дитини, підлітка, родини
01

Викладачі

Команда УІКПТ та центру “Коло сім’ї” –  викладачі, супервізори та терапевти методу КПТ зі спеціалізацією та акредитацією у КПТ з дітьми та підлітками. Основні викладачі: Олег Романчук, Катерина Явна-Розенталь, Ліда Романчук, Оля Іваненко, Мар’яна Єсип.

Усі викладачі програми є насамперед клініцистами, які проводять більшу частину свого робочого часу у безпосередній праці з дітьми та їх родинами. Саме завдяки багатому клінічному досвіду викладачів, навчання відбувається через розбір конкретних випадків та прикладів застосування КПТ у власному досвіді праці.

Залучення фахівців центру “Коло сім’ї” дає можливість поділитися інноваційним досвідом центру щодо втілення в Україні сучасних міжнародних протоколів допомоги, роботи в мультидисциплінарній команді, втіленні мережевого підходу партнерської взаємодії. Учасники програми матимуть можливість детально познайомитися з внутрішніми протоколами роботи центру, здобудуть супутні до КПТ навики необхідні для роботи у даній сфері – кейс-менеджменту, роботи в команді, створення клінічних програм, просвітництва, запобігання професійному вигоранню та ін.

46

Методологія навчання

Програма створена згідно сучасних підходів до клінічної освіти і використовує інноваційні підходи експеріентального навчання орієнтованого на розвиток уміння цілісно розуміти кожного пацієнта в контексті його родини; формування клінічного мислення та практичної майстерності у застосуванні технік КПТ. Саме тому усе навчання є компетентностно орієнтованим – і ключовою метою є власне розвиток базових клінічних компетентностей необхідних для роботи з дітьми, молоддю та їх рідними та застосування когнітивно-поведінкових втручань у науково-обгрунтований і водночас індивідуальний, гнучкий спосіб.

Водночас робота з дітьми та молоддю вимагає певних особистісних якостей, спонтанності та творчості, уміння бавитися, спілкуватися історіями та образами, розуміти мову дитини, її світ. Тож велику увагу у проекті приділяється розвитку цих вмінь, підтримці особистісного розвитку учасників, розкритті ними своєї “внутрішньої дитини”. Саме тому техніки КПТ у проекті підсилені спектром творчих втручань, методами казкотерапії, ігрової терапії, творчих методів. Усі ці підходи учасники зможуть безпосередньо застосувати на собі. Велику увагу ми приділяємо створенню безпечної атмосфери у групі, стосунків взаємопідтримки, розвитку фахової спільноти.

Ми забезпечуємо учасників проекту якісними навчально-методичними матеріалами, спеціально розробленими нами чи перекладеними до даного проекту, а також внутрішніми протоколами надання допомоги, розробленими в центрі “Коло сім’ї” на основі сучасних міжнародних протоколів. Впродовж проекту учасники опрацюють теж ряд якісних сучасних підручників та тематичних посібників. Для перевірки знань кожна тема супроводжуватиметься модульним тестуванням.

05

Структура програми

 • півтора роки навчання: щонайменше 120 годин очного навчання та 240 годин самостійного
 • шість очних трьохденних модулів у Львові, по два протягом кожного півріччя/семестру.
 • міжмодульні вебінари, робота у онлайн-супроводі викладачів/супервізорів над розвитком практичних навичок, розбором навчальних клінічних випадків, обговорення фільмів та книг та ін.
 • міжмодульна структурована самостійна робота учасників: опрацювання обов’язкової літератури, навчальних відео,  рекомендованих художніх фільмів, помодульне тестування знань та ін.
25

Сертифікація

Учасники даного проекту, що успішно виконали усі його вимоги одержують сертифікат про завершення даної програми, який є також сертифікатом допуску до клінічної практики КПТ з дітьми та підлітками під супервізією і можливість відповідного супервізійного супроводу акредитованими супервізорами УІКПТ, та за умови виконання додаткових вимого щодо клінічної практики та супервізій (наступний етап після завершення даного проекту), учасники одержують кваліфікацію когнітивно-поведінкового терапевта з дітьми та підлітками, підтверджену відповідним акредитаційним сертифікатом УІКПТ/УАКПТ.

04

Умови участі у проекті

 • Наявність базової освіти у КПТ (завершений базовий чотирьохрічний навчальний проект УІКПТ “Когнітивно-поведінкова терапія” або ж паралельне навчання на базовому проекті).
 • Наявність (чи бути на етапі здобуття) освіти у сфері охорони психічного здоров’я (психіатр, психолог, соціальний працівник/педагог та ін.)

Для фахівців, що не навчаються на базовій програмі з КПТ, але працюють з дітьми та молоддю (педагоги, психологи, лікарі, соціальні працівники, духовенство та ін.),  УІКПТ пропонує спеціальний річний проект “Турбота про психічне здоров’я дітей, молоді та їх рідних з основами КПТ“.

20

Вартість навчання

Вартість участі у даній навчальній програмі становить 10 тис. грн за семестр (оплата по-семестрово, загалом три семестри по півроку, сумарно 30 тис. грн). Дана вартість покриває усі навчальні активності (семінари, міжмодульне навчання, навчально-методичні матеріали та ін.).

11

Процедура подання заявки на програму

Для зарахування на дану програму необхідно заповнити аплікаційну форму і надіслати її на електронну адресу УІКПТ. Зарахування відбувається на основі розгляду аплікаційної заявки. Кількість учасників в групі обмежено. Зарахування на основі послідовності подання заявки.

Прийом заявок: до 30 вересня 2021 року

Замовити дзвінок

або

Поставити запитання