Інтеграція майндфулнес у консультування, коучинг та психотерапію

03

Формат проекту

Річна двокомпонентна програма у онлайн-форматі

Програма складається з двох частин:

(1) Група власного досвіду майндфулнес за сертифікованою програмою MBSR/MBCT (до 16 учасників у групі): 8 групових щотижневих сесій власного досвіду, одноденний ретрит у онлайн-форматі – набір протягом року декілька разів по мірі комплектації груп

(2) Тематична навчальна програма: 8 навчальних півторагодинних вебінарів (раз у місяць, у робочий день, часовий графік попередньо 17:00-18:30), 8 півторагодинних практикумів у підгрупах (раз у місяць, час узгоджується з тренерами) – набір раз у рік, початок кожного року восени, програма повністю у онлайн-форматі. Обов’язковою умовою є завершення групи власного досвіду (у цій чи іншій сертифікованій програмі MBSR/MBCT).

Участь у групах власного досвіду не зобов’язує до участі у тематичній навчальній програмі. Але водночас участь у тематичній навчальній програмі можлива лише при умові проходження групи власного досвіду.

04

Умови участі у проекті

 • Наявність базової освіти  у сфері турботи про психічне здоров’я
 • Можливі спеціальності: психолог, психіатр, лікар-психотерапевт, соціальний працівник та ін.
 • Відповідні комунікативні навички та особистісна зрілість

Ми прагнемо, щоби даний проект був насамперед можливістю для його учасників вкорінитися глибоко у традицію майндфулнес та інтегрувати цей підхід у власне життя. Адже, щоби передати щось іншим – ми насамперед маємо бути носієм цього. Щоби навчити наших клієнтів навиків майндфулнес – самі володіти ними. Ми маємо бути тим, що ми вчимо… Ми хочемо, щоби цей проект став захоплюючою подорожжю особистого зросту та відкриття нових обріїв, нових перспектив того, яким ми може бути наше життя, якщо ми принесемо у нього більше тиші, присутності, відкритості, цікавості, прийняття…

Про майндфулнес

З англійської майндфулнес означає “повна свідомість” – це свого роду здатність бути вповні присутнім та свідомим. Це здатність досвідчувати реальність з прийняттям, цікавістю, відкритістю, доброзичливістю та неосудливістю. Стан майндфулнес можна порівняти зі станом доброї координації психічних процесів – регуляції уваги, сприйняття, мислення, емоцій, розуміння інших та себе, зв’язку зі своїми потребами та цінностями. Стан майнфулнес є свого роду  нашим потенціалом –  він пов’язаним з розвитком особистості, найкращих якостей, які можуть бути в людині: розумінням себе та інших, доброзичливістю та співчуттям, ясністю думок та мудрістю, виваженістю дій, емоційною та соціальною компетентністю. І стан майндфулнес можна свідомо плекати за допомогою майндфулнес-практик, які були відомі людству щонайменше впродовж трьох тисячоліть, а зараз були “наново відкриті” для широкого загалу завдяки сучасним науковим дослідженням – і це відкриває унікальні можливості до їх застосування плекання особистісного зросту, резилієнтності, лікуванні психічних розладів.

Наукові дослідження вказують на те, що регулярне практика майндфулнес веде до цілого ряду позитивних ефектів на психологічне благополуччя людини та на її фізичне здоров’я. Покращується імунітет, зміцнюється стресостійкість/резилієнтність, емоційна регуляція, когнітивні та творчі здібності, розвивається  більша інтерперсональна чутливість, а відтак соціальна компетентність, загалом покращується якість життя, суб’єктивне відчуття щастя. Майндфулнес-втручання набувають відтак усе ширшого застосування у клінічній практиці – як такі, що орієнтовані на плекання психічного здоров’я та резилієнтності, так і такі, що посилюють ефект доказових форм втручань, зокрема когнітивно-поведінкової терапії, і стають частиною протоколу психотерапії цілого ряду психічних розладів, зокрема депресії, тривожних розладів, ПТСР, особистісних та ін.

19

Про проект

Даний навчальний проект є спеціалізованою навчальною програмою для фахівців сфери охорони здоров’я, насамперед психологів, психіатрів, психотерапевтів. Метою даного проекту є з одного боку сприяти застосування фахівцями майндфулнес практик для себе – і справді глибокого “вкорінення” у майндфулнес, а з іншого – розвиток специфічних компетентностей для того, щоби інтегрувати у емпірично-обгрунтований спосіб майндфулнес-техніки у процес психологічного консультування, коучингу та психотерапії у відповідності до того, яку базову фахову компетентність та освіту мають учасники проекту. Майндфулнес-втручання можуть бути корисними та застосованими у широкому форматі – як для плекання особистісного розвитку, резилієнтності, щасливого та змістовного життя, так і як допоміжні до рекомендованих емпіричних втручань методи у психотерапії того чи іншого психічного розладу, запобіганню його рецидивам. Водночас ми хочемо зазначити, що застосування майндулнес у психотерапії у етичний і безпечний спосіб можливе лише за наявності у фахівця відповідної психотерапевтичної освіти.

Структура програми відповідно складається з двох компонентів:

(1) власний досвід майндфулнес у форматі групової програми MBSR (mindfulness based stress reduction – подолання стресу з допомогою майндфулнес)
(2) навчання зосереджене на розвитку специфічних фахових компетентностей необхідних для інтеграції майндфулнес у  формат індивідуального консультування, коучингу, психотерапії.

Власний досвід за програмою MBSR

Даний компонент включає в себе 8 щотижневих занять (тривалістю 2-2.5 год) та одноденного ретриту. Групу ведуть сертифіковані за міжнародним стандартом тренери груп MBSR. По завершенню цього компоненту (за умови присутності на усіх модулях і регулярної практики), видається сертифікат Української майндфулнес асоціації (за додаткову оплату – 30€). Отриманий сертифікат міжнародного стандарту надалі стає основною передумовою для можливості зарахування на навчальну програму вчителів стандартизованих групових програм з визнаним емпіричним статусом MBSR чи MBCT (майндулнес-базованої когнітивної терапії). Такого роду навчання для вчителів груп можна отримати, пройшовши окрему програму від Української майндфулнес асоціації.

Тематична навчальна програма щодо інтеграції майндфулнес у індивідуальне консультування, коучинг та психотерапію

Зарахування на дану програму можливе лише для учасників, що пройшли групу власного досвіду. Дана програма складається з восьми щомісячних півторагодинних вебінарів та супутніх практичних занять у малих групах для практичного відпрацювання у супроводі тренерів відповідних навичок. Вступити напряму на цей компонент можуть також учасники, що пройшли власний досвід майндфулнес (підтверджений відповідним сертифікатом) у іншій сертифікованій програмі MBSR/MBCT. В ході вебінарів буде вибудувана цілісна модель багаторівневого впровадження майндфулнес у індивідуальне консультування, коучинг чи психотерапію з розумінням емпірично-обгрунтованих показів і протипоказів, підбором технік специфічних до різних фаз та завдань терапії/коучингу, наявних розладів та проблем, а також культурального і духовного контексту клієнта. Основним викладачем цього компоненту, який читатиме більшість вебінарів, буде викладач/супервізор КПТ Олег Романчук, асистентами, що проводитимуть практичні заняття у менших групах – тренери MBSR Олена Муха та Юля Стадницька, до викладання специфічних тематичних вебінарів можуть бути також залучені інші фахівці з команди УІКПТ.

Онлайн-формат

Даний проект повністю реалізується у онлайн-форматі з огляду на теперішній контекст. У майбутньому інші набори можуть мати змішаний характери – частина онлайн, частина у формі очного семінару, ретриту та ін.

Розгорнути

З усіх проектів УІКПТ даний проект є найбільш “еко” – адже майндфулнес є місточком до нашої здатності відчути глибшу єдність зі світом природи – а відтак і самим ставати більш природними. І попри те, що проект онлайн – багато домашніх завдань будуть власне для того, щоби в особистому житті як нас самих як терапевтів, а також наших клієнтів – прокласти оці стежки і оці зв’язки між нами і світом природи, допомогти нам глибше бачити, відчувати цей світ дерев, гір, річок, птахів – а відтак черпати сили… Ми переконані, що будь яке справжнє зцілення і зріст – пов’язане з вивільненням в нас нашої “природи”, відновлення органічного зросту та автентичності – а відтак ми прагнемо, щоби КПТ і майндфулнес були еко-терапією…

14

Методологія навчання

Різні компоненти програми цілісно об’єднані і разом творять маршрут до набуття відповідних компетентностей, фахового та особистого розвитку учасників.

23

Група власного досвіду

Вкорінення в майндфулнес у супроводі акредитованих тренерів за класичною, емпірично обгрунтованою програмою MBSR

13

Практики на щодень

Розвиток регулярної практики, інтеграція майндфулнес у щоденний ритм і стиль власного життя

07

Навчальні вебінари

Розуміння емпіричного статусу майнфулнес. Розгляд можливостей клінічного використання різного роду майндфулнес-втручань.

12

Опрацювання літератури

Робота з вибраними базовими підручниками. Інформаційно-ресурсна бібліотека та навчально-методичні матеріали.

22

Практикум у підгрупах

Вправляння під супроводом викладачів у практичних навичках основних майндфулнес-технік.

06

Оцінка компетентностей

Тематичні тести з метою перевірки здобутих знань. Клінічні задачі. Практичний залік.

05

Навчальна програма

(1) MBSR – власний досвід майндфулнес
Власний досвід майндфулнес учасники здобувають за програмою MBSR/MBCT (mindfulness based stress reduction – подолання стресу з допомогою майндфулнес // mindfulness based cognitive therapy – майндфулнес-основана когнітивна терапія). MBSR-програма була розроблена в Медичному центрі університету штату Массачусетс у 1970-их роках професором Джоном Кабатом-Цинном – насамперед для підтримки психологічно благополуччя пацієнтів з кардіологічними захворюваннями. Пізніше дана програма була поширена на багато інших сфер застосування і на даний момент вона має статус однієї з найбільш поширених базових програм майндфулнес. Це також одна з найбільш досліджених науково програм, її ефективність щодо розвитку стресостійкості, покращення якості життя, емоційної регуляції, міжособистісних стосунків доведена рядом грунтовних досліджень. Програма складається з восьми двогодинних вебінарів та одноденного ретриту. Викладачами даного компоненту є сертифіковані за міжнародним стандартом тренери MBSR.

Теми занять:

 • Що таке майндфулнес?
 • Сприйняття і креативна відповідь: як ми сприймаємо себе і світ
 • Майндфулнес дихання і тіла в русі: задоволення і сила в навичці бути присутнім
 • Усвідомлення наших патернів стресової реактивності: куди б ти не йшов – ти вже там
 • Робота зі стресом: усвідомлена відповідь замість автоматичних реакцій
 • Стресова комунікація: майндфулнес стосунків
  Життєві вибори: як я можу найкраще подбати про себе?
 • Усвідомлене життя: підтримуємо свою практику


(2) Інтеграція майндфулнес у психологічне консультування, коучинг та психотерапію

Програма націлена на те, щоби навчити фахівців сфери охорони психічного здоров’я інтегрувати у безпечний і чутливий спосіб різноманітні техніки майндфулнес у практику психологічної допомоги та уміти навчати базових практик майндфулнес (як формальних, так і неформальних) своїх клієнтів насамперед у індивідуальному форматі в часі консультування, коучингу чи психотерапевтичної допомоги. Основний блок буде зосереджений на застосуванні майнфулнес для консультування та коучингу – з метою плекання особистісного розвитку, зміцнення резилієнтності особи. Водночас буде зверено також увагу на покази і протипокази застосуванням майндфулнес при різних психічних розладах, принципи безпечного та етичного застосування, розуміння місця майндфулнес в контексті емпірично-обгрунтованих психотерапевтичних втручань. Навчальні вебінари, що послідовно розкриватимуть різні виміри застосування майндфулнес, супроводжуватимуться роботую у підгрупах розвитку практичних навичок під супроводом викладачів.
Розгорнути

Практики майндфулнес пов’язані з плеканням, “культивуванням” певних особистісних якостей. Ці практики не є нові – вони є присутні практично в усіх духовних традиціях людства, зокрема в християнстві, буддизмі, індуізмі та ін. В цих традиціях майндфулнес-компонент використовувався як спосіб стишення свідомості для входу у простір молитви, як дисципліна плекання певного способу життя та втілення духовних цінностей – ясно думати і бачити, глибоко відчувати і розуміти, діяти виважено, з мудрістю та любов’ю. В даному проекті, опираючись на сучасне наукове розуміння майндфулнес, ми водночас вшановуємо ці духовні традиції і хочемо допомогти фахівцям розуміти, як можна застосовувати майндфулнес, інтегровано до культури та духовного світогляду клієнтів.

17

Тематика навчальної програми

 • Сучасне наукове розуміння майндфулнес. Історія та сучасний статус майндфулнес. Нейробіологія. Механізм дії та можливості застосування. Емпіричний статус.
 • Цілісна модель застосування майндфулнес для плекання особистісного зросту (здорової дорослої частки). Специфічні практики та їх послідовне впровадження як дисциплін “культивування” особистого зросту та різних його вимірів.
 • Модель навчання майндфулнес. Етапи. Техніки. Вибір практик і принципи їх вибору. Роль щоденної практики. Послідовність. Роль власного вкорінення у майндфулнес психотерапевта/психолога.
 • Майндфулнес стосунків: подружні, батьки та діти, робота в команді та ін. Специфічні практики, модель впровадження.
 • Майндфулнем-практики і духовність. Розуміння взаємозв’язків. Застосування майндфулнес з чутливістю та повагою до культури та духовного світогляду особи. Майндфулнес і християнська духовність. Майфулнес в контесті будизму та інших світових релігій.
 • Особливості навчання технік майндфулнес дітей та молоді. Застосування майндфулнес для батьків та дітей.
 • Інтеграція майндфулнес у життя консультанта/коуча/психотерапевта. Поєднання формальних і неформальних практик в контексті щоденного життя. Майндфулнес і терапевтичний стосунок. Консультування/коучинг/психотерапія як практика майндфулнес-стосунку.
 • Інтеграція майндфулнес у психотерапію психічних розладів. Емпіричні дані ефективності. Покази і можливості, ризики та протипокази. Принципи безпечного та етичного застосування майндфулнес-втручань. Роль специфічних майндфулнес втучань у психотерапії окремих розладів та проблем: депресія, тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, ПТСР, залежності, дизморфофобічний розлад, розлади харчової поведінки, проблеми регуляції емоцій, менеджменту ваги, хронічних больових синдромів та ін.
 • Майнфулнес та екотерапія: майнфулнес як дорога до більшої єдності зі світом природи. Розвиток екотерапії, специфічні техніки та можливості їх використання для посилення інших терапевтичних втручань, активації ресурсів, плекання психологічного благополуччя.
01

Викладачі тематичної навчальної програми

Олена Муха

Юля Стадницька

Олег Романчук

25

Сертифікація

Учасники даного проекту, що успішно виконали усі його вимоги одержують сертифікат від УІКПТ про завершення даної програми та окремий додатковий сертифікат (з міжнародною валідністю) щодо проходження власного досвіду майндфулнес за програмою MBSR/MBCT. Окремої акредитації у майндфулнес за міжнародним стандартом не існує – окрім стандартизованої освіти у групових програмах MBSR/MBCT.

Можливість додаткової освіти і акредитації у MBSR/MBCT

У майбутньому для випускників даного проекту буде можливо взяти участь у додатковому проекті навчання за міжнародним стандартом з відповідною акредитацією тренерів груп MBSR/MBCT.

18

Інші заплановані проекти у майндфулнес

Планується також у майбутньому проект навчання тренерів групової майндфулнес програми MBSR за міжнародним стандартом – участь у даному проекті чи інших проектах, що обов’язково включають власний досвід майндфулнес за програмою MBSR є обов’язковою передумовою для участі у цьому проекті.

Ми живемо в епоху, яку багато-хто називає революцією майндфулнес. Так як колись відкриття користі від фізичної активності привело до розвитку культури бігу, плекання здорового способу життя – так і зараз ми усвідомлюємо, що практики майндфулнес несуть потенціал психічного здоров’я та резилієнтності, плекають особистісний зріст та соціальні зв’язки – а тому потребують стати не лише знаряддям психологічної допомоги, але й частиною нашого щоденного життя! Ми сподіваємося, що цей проект стане важливою частиною історії розвитку і поширення майндфулнес в Україні – як ефективної науковообгрунтованої практики – і водночас інтегровано в нашу культурну та духовну спадщину…

20

Вартість участі

Вартість участі у програмі власного досвіду – 9000 грн. Оплата одноразово після зарахування.

Вартість участі у тематичній навчальній програмі – 24000 грн, оплата розділена на два платежі (нагадуємо, що участь у ній можлива тільки після проходження групи власного досвіду на нашій або іншій сертифікованій програмі). Дана оплата покриває усі витрати пов’язані з участю в проекті і не передбачає жодних додаткових доплат за окремі компоненти.

11

Процедура зарахування на програму

На кожен з компонентів програми потрібно реєструватися окремо.

Для реєстрації на групи власного досвіду просимо заповнити дану онлайн-форму. Кількість учасників групи обмежена до 16 осіб. Реєстрація на групи власного досвіду відкрита постійно впродовж року і групи відкриватимуться регулярно по мірі поступлення заявок та проводитимуться з певною періодичністю (орієнтовно кожних 2-3 міс.).

Із запитаннями щодо участі в групі власного досвіду майндфулнес просимо писати напряму координаторам даного компоненту – Олені Мусі та Юлі Стадницькій – на мейл:  fizislviv@gmail.com

 

Для реєстрації на тематичну навчальну програму просимо заповнити дану онлайн-форму. Початок програми – орієнтовно у жовтні-листопаді 2024 року. Нагадуємо, що на тематичну навчальну програму можна зареєструватися лише після проходження групи власного досвіду на нашій чи іншій сертифікованій програмі MBSR/MBCT. Інформація про початок проекту буде надіслана зареєстрованим учасникам після подання достатньої кількості заявок для набору групи.

Фотографії на сторінці – Pixabay

Замовити дзвінок

або

Поставити запитання