c-camh

Турбота про психічне здоров'я дітей,
молоді та їх родин
(з основами КПТ)

c-camh

Турбота про психічне здоров'я дітей, молоді та їх родин

(з основами КПТ)

pic1

Формат проекту

Один рік навчання, вісім дводенних семінарів  у Львові (або онлайн – в залежності від ситуаці)

В залежності від динаміки пандемії COVID-19 розглядається варіант повного чи часткового переведення програми у онлайн-режим.

100 годин очного навчання + 100 годин самостійної роботи учасників

Початок проекту: жовтень 2020 року

Розклад семінарів: 26-27/10/2020, 16-17/11/2020, 7-8/12/2020, 25-26/01/2021, 22-23/02/2021, 15-16/03/2021, 12-13/04/2021, 17-18/05/2021 (розклад попередній, можливі зміни)

Прийом заявок: до 20 серпня 2020 року

Ця програма створена у відповідь на усе більше усвідомлення важливості розвитку програм підтримки психічного здоров’я дітей та молоді у середовищі їх щоденного життя, насамперед освітніх закладів; а також ролі первинної ланки, зокрема сімейних лікарів та педіатрів, медичних сестер, шкільних та дошкільних психологів, працівників соціальних служб. Ми хочемо дати цим фахівцям компетентності, які, на жаль, ще так мало закладені у їх базову освіту в Україні – компетентності у турботі про психологічний розвиток та психічне здоров’я дітей та молоді, яка неможлива без турботи про психологічне благополуччя їх рідних.

Ми потребуємо в Україні розбудови програм підтримки психічного здоров'я дітей та молоді в середовищі їх щоденного життя.​

Про проект

Даний навчальний проект є спеціалізованою навчальною програмою підготовки фахівців різних спеціальностей у тому, щоби вони могли, залишаючись у своїй ролі – вчителя, шкільного психолога чи медсестри, сімейного лікаря, соціального працівника – бути водночас фахівцями з психологічного благополуччя дітей та молоді. Проект відповідає сучасним міжнародним тенденціям розуміння важливості мережевого, багатоступеневого підходу до турботи про психічне здоров’я, ролі як терапевтичних програм, так і програм превенції (попередження) проблем та розладів, але також і плекання (промоції) психічного здоров’я та благополуччя. Такі програми мають включати не лише спеціалізовану допомогу, але й організацію належної підтримки у середовищі щоденного життя дитини, зокрема в освітніх закладах, супроводу її батькам – а тому даний проект включає також навчання базових технік КПТ для консультування дітей, молоді та їх рідних та організації належного терапевтичного впливу в середовищі щоденного життя дитини. Це інноваційна для України програма, яка дасть можливість значно ширшому колу фахівців здобути компетентності у турботі про психічне здоров’я дітей та молоді та їх родин – а відтак зробити важливий крок у розвитку цілісної системи турботи про психічне здоров’я дітей та молоді у нашій країні.

pic4

Компетентностно-орієнтоване навчання

Метою програми є розвиток базових компетентностей необхідних для турботи про психічне здоров'я та благополуччя дітей, молоді та їх родин.

pic3

Цілісна,
багатокомпонентна
програма

Програма, що складається з різних компонентів, що органічно ведуть учасників дорогою розвитку теоретичних знань та практичних навиків.

pic2

Сучасні
науковообгрунтовані
підходи

У даній програмі будуть представлені основні сучасні наукові знання у даній сфері та викладатимуться емпірично-обгрунтовані практичні методики.

Нам треба вийти за межі парадигми, що турбота про психічне здоров’я дітей та молоді – це справа вузькоспеціалізованих спеціалістів з позначкою «пси-». У сучасному світі, ми розуміємо, що найефективнішим є не лікування, а попередження і промоція (плекання) психічного благополуччя. Як у загальній медицині акценти змістилися на профілактику захворювань та підтримку здорового способу життя, так і у сфері турботи про психічне здоров’я відбувся парадигмальний зсув. А власне у цій сфері превенції та промоції ключовими стають батьки та інші фахівці – насамперед ті, що є з дитиною кожен день, які є архітекторами її щоденного досвіду та її соціального середовища – педагоги дошкільних закладів, вчителі шкіл, ведучі позашкільних гуртків та ін. Саме тому ми можемо сказати, що у сучасному світі кожен педагог і кожен медик, соціальний працівник має бути до певної міри і дитячим та сімейним психологом, психіатром і психотерапевтом – компетентності у даній сфері потрібні кожному!

Система турботи про психічне психічне здоров’я дітей та молоді має бути цілісною та мережевою.

Навчальна програма

Програма розроблена на прикладі аналогічних сучасних міжнародних програм та вимог щодо компетентностей фахівців у КПТ з дітьми, підлітками та їх рідними. Програма цілісно охоплює усі сфери турботи про психічне здоров’я дітей та молоді, а також  спектр застосування КПТ у превенції та терапії психічних розладів та загалом промоції психічного здоров’я та благополуччя. Окрім КПТ охоплено теми пов’язані з розумінням вікового розвитку дитини, психології сім’ї, виховання, стосунків, а також сучасне наукове розуміння психічного здоров’я – як його розладів, так і механізмів резилієнтності. Поруч з КПТ-техніками буде представлено також інші цінні, доказові втручання та техніки інших підходів у сфері роботи з дітьми та молоддю та можливості їх інтеграції у КПТ.

Програма складається з семи структурних блоків:

 • Психологічний розвиток дитини та підлітка в контексті родини та соціального середовища, психічне здоров'я, резилієнтність та їх компоненти.
 • Наука батьківства: розуміння факторів необхідних для належного виконання функцій батьків, розуміння викликів та порушень батьківських функцій. Моделі підтримки та психологічної допомоги батькам. Консультування батьків у моделі КПТ. Модель батьківських шкіл.
 • Основні розлади у сфері психічного здоров'я: симптоми, сучасні наукові моделі розуміння та рекомендовані методи допомоги.
 • Діагностика розладів психічного здоров'я: методи, інтрументи скрингінгу, психоедукація та скерування.
 • Основні техніки КПТ для допомоги дітям, молоді та їх рідним, коли вони стикаються з різного роду життєвими викликами та проблемами, а також щодо первинної психологічної допомоги при поширених психічних розладах. Специфічні методики допомоги дітям та молоді зі специфічними психічними розладами у середовищі щоденного життя (школа та ін.).
 • Сучасні науковообгрунтовані моделі превенції психічних розладів та плекання психічного благополуччя та можливості застосування їх у середовищі щоденного соціального життя дитини (школі та ін.): плекання позитивних соціальних зв'язків, навчання навиків резилієнтності та емоційної/соціальної компетентності, майндфулнес, антибулінгові програми та ін.
 • Сучасні системні моделі турботи про психічне здоров'я дітей та молоді.


Наукові дослідження вказують на високу поширеність психічних розладів (10% дітей, 20% молоді). Втім частка звернень за належною допомогою згідно досліджень проведених у західних країнах становить лише 20%, що разюче контрастує з соматичними захворюваннями. Важко уявити, щоби більшість дітей з пневмонією чи цукровим діабетом не отримали у сучасному світі належного лікування. На жаль, при розладах у сфері психічного здоров’я – з огляду на стигму, брак знань, поширені міфи, дефіцит належних програм і послуг у громаді, більша частина дітей та молоді не отримують належної допомоги, або ж звернення є надто запізніле. Вирішення цієї проблеми лежить у освіті і просвітництві.

Велика частина дітей та молоді, що мають розлади і проблеми у сфері психічного здоров’я не отримують належної допомоги.

pic11

Викладачі

Команда УІКПТ та центру “Коло сім’ї” –  викладачі, супервізори та психотерапевти методу КПТ зі спеціалізацією та акредитацією у КПТ з дітьми та підлітками: Олег Романчук, Катерина Явна-Розенталь, Ліда Романчук, Оля Іваненко, Мар’яна Єсип, Леся Підлісецька та ін. У якості запрошений гостей ми матимемо можливість зустрічі та спілкування з батьками, що зіткнулися з різного роду випробуваннями у сфері психологічного розвитку та здоров’я їх дітей та відкриті поділитися цінним досвідом подолання цих труднощів.

 

Існують ефективні методи допомоги щодо більшості психічних розладів у дітей та молоді. Втім за відсутності чи невчасності допомоги потенціал негативного впливу психічних розладів на життя та розвиток дитини та підлітка є великим: це порушення функціонування в основних сферах життя та інвалідизація, зокремо соціальна і шкільна дезадаптація, порушення особистісного розвитку, доєднання вторинних розладів і проблем, хронічний перебіг (згідно даних досліджень, 75% психічних розладів дорослого віку (за винятком деменції) починаються у віці до 18 років, 50% – у віці до 15 років), порушення тілесного здоров’я, зрештою загроза життю. Адже суіцид входить у трійку основних причин смертності у молодому віці, а депресія має, згідно оцінки ВООЗ, найсильніший негативний вплив на якість життя у осіб молодого віку з-поміж усіх (не лише психічних!) розладів. Саме тому вчасне виявлення та скерування за належною допомогою є таке важливе!

Психічне здоров'я дітей є передумовою гармонійного розвитку та самореалізації на усіх подальших етапах життя.

Методологія навчання

Різні компоненти програми цілісно об’єднані і разом творять маршрут до набуття відповідних компетентностей, фахового та особистого розвитку учасників. Семінари є місцем обговорення важливих теоретичних знань та їх прикладного застосування, простором для розвитку практичних навичок, роботи в групі. Поза семінарами учасники ідуть по організованій “дорозі” самостійної роботи та практичного впровадження здобутих знань та навиків. Ми забезпечуємо учасників проекту якісними навчально-методичними матеріалами. Впродовж проекту учасники опрацюють теж ряд сучасних підручників та тематичних посібників. Для перевірки знань кожна тема супроводжуватиметься модульним тестуванням. Саме навчання є максимально прикладним, з пошуком застосування здобутих знань до  конкретних випадків та реальних ситуацій, практичними вправами для розвитку знань та вмінь. Велику увагу ми приділяємо створенню безпечної атмосфери у групі, стосунків взаємопідтримки, розвитку фахової спільноти. А також підтримці особистісного розвитку учасників, застосування здобутих навиків та знань для підтримки власного психологічного благополуччя, запобігання професійному вигоранню, застосуванню для плекання власної родини, стосунків у ній та ін.

pic10

Навчальні семінари

Розуміння теоретичних знань, практичних навичок та уміння їх застосовувати до конкретних життєвих ситуацій. Обговорення випадків. Робота в групі. Застосування технік КПТ для себе.

pic9

Опрацювання літератури

Робота з вибраними базовими підручниками. Сфокусоване вивчення ключових теоретичних концепцій. Інформаційно-ресурсна бібліотека та навчально-методичні матеріали.

pic8

Робота з фільмами

Перегляд та обговорення художніх та документальних фільмів. Розвиток навичок рефлексії та використання теоретичних знань для розуміння конкретних випадків та життєвих ситуацій.

pic7

Оцінка компетентностей

Тематичні тести з метою перевірки здобутих знань. Клінічні задачі. Супровід викладачів в часі вправляння у практичних навичках в часі семінарів. Теоретичні та практичні заліки.

pic6

Практичні завдання

Перенесення здобутих знань та навиків та їх прикладне застосування у сферу власної діяльності. Покрокове втілення після кожного семінару. Творчі проекти.

pic5

Турбота про себе

Застосування навиків КПТ щодо турботи про власне психологічне благополуччя та у власному сімейному житті, батьківській ролі та ін.

Проблеми психічного здоров’я це не лише питання майбутнього однієї дитини та її найближчих рідних. Це наше спільне майбутнє. Адже багато гострих соціальних питань є пов’язані з проблематикою психічного здоров’я дорослих – кримінальна поведінка, безробіття, зловживання психоактивними речовинами, насильство в родині та ін. Сьоднішні діти завтра стануть батьками – і уже від їхнього психічного здоров’я та досвіду у дитинстві залежатиме психічне здоров’я майбутніх поколінь. Наша здатність ставитися з повагою один до одного у наших відмінностях і різноманітті, будувати гармонійні стосунки, бути доброзичливими, шукати порозуміння і загального добра, вирішувати конфлікти не агресивним способом, а таким, що враховує справедливо інтереси кожної зі сторін – а від цього загалом залежить і мир на землі – також великою мірою визначаються нашим психічним та особистісним здоров’ям, а його основи знову ж таки – закладаються у дитинстві…

Майбутнє наших суспільств залежатиме від того, наскільки ми турбуємося про психічне здоров'я і гармонійний психологічний розвиток дітей та молоді.

Компетентності, що їх здобудуть учасники навчальної програми

Програма створена згідно сучасних підходів компетентностно-орієнтованої освіти – і ключовою метою є власне розвиток базових компетентностей необхідних для роботи з дітьми, молоддю та їх рідними – як загалом здатності розуміти, емпатично відчувати світ дитини в контексті її розвитку, родини, соціального середовища, так і практичних вмінь побудови стосунку, комунікації, оцінки психічного здоров’я та наявних розладів і проблем, застосування базових когнітивно-поведінкових втручань як щодо дітей та молоді, так і щодо консультування рідних, організації “батьківських шкіл”, застосування системних втручань, розвитку програм у середовищі (наприклад, школи).
В процесі навчання на даній програмі учасники здобудуть наступні компетентності:

 • Розуміти психологічний розвиток дитини, умови необхідні для гармонійного розвитку, роль батьків та соціального середовища у підтримці такого розвитку.
 • Уміти консультувати батьків щодо поширених питань виховання, психологічного розвитку дитини/підлітка, викликів батьківства.
 • Розуміти фактори, які формують резилієнтність (стресостійкість) дитини/підлітка, володіти навиками консультування в моделі КПТ, щодо допомоги дітям, молоді та їх родинам справлятися зі стресом, психотравмуючими подіями, втратами, різного роду викликами життя та зміцнювати резилієнтність дитини та її родини.
 • Володіти навиками консультування в моделі КПТ та їх застосування щодо допомоги дітям, молоді та їх родинам, які стикаються з різного роду викликами життя (стрес, хвороба, психотрамуючі події, втрати, неповносправність, сирітство та ін.), а також їх застосування на рівні первинних втручань щодо поширених розладів та проблем у сфері психічного здоров'я.
 • Володіти сучасними науковими знаннями щодо поширених психічних розладів, уміння здійснювати їх первинну діагностику, психоедукацію щодо них, первинну психологічну допомогу (в моделі КПТ) та скеровувати при потребі за відповідними більш спеціалізованими формами допомоги.
 • Уміння організовувати програми підтримки дітям з різного роду психологічними проблемами та розладами та відповідні терапевтичні та превентивні втручання в середовищі щоденного перебування дитини (школі, дошкільному закладі та ін.).
 • Розуміти сучасні моделі мережевого та системного підходу у турботі про психічне здоров'я дітей та молоді, володіти навиками необхідними для розвитку системних програм та ефективної мережевої взаємодії.

Чи не найбільшим пріорітетом у даній сфері є просвітництво, подолання стигми, забезпечення скринінгових процедур та раннього виявлення проблем та розладів у сфері психічного здоров’я, вчасне скерування за належною, науково-обґрунтованою допомогою та забезпечення доступності такої допомоги у громаді. І власне у цьому такою важливою є роль фахівців первинної ланки – як медиків, так і педагогів, шкільних психологів та ін. – перебуваючи у щоденному контакті з дітьми, чи проводячи регулярні профілактичні медичні огляди – вони можуть стати тими особами, що перші побачать, виявлять і скерують – а відтак, можуть змінити подальше життя дитини, запобігти негативним наслідкам, підтримати позитивний особистісний розвиток дитини…

Забезпечення раннього виявлення та вчасного звернення за належною допомогою є критично важливим завданням системи охорони психічного здоров’я дітей та молоді.

diploma

Сертифікація

Учасники даного проекту, що успішно виконали усі його вимоги одержують сертифікат від УІКПТ про завершення даної програми. Даний сертифікат не дає кваліфікації психотерапевта (навчання на КПТ терапевта з дітьми і підлітками відбувається по маршруту відповідної спеціалізованої програми), але вказує на здобуття знань та навиків у сфері турботи про психічне здоров’я дітей та молоді.

pic12

Умови участі у проекті

 • Наявність базової освіти і робота у сфері, що пов’язана з роботою з дітьми, молоддю та їх рідними (педагогічна, психологічна, медична, пасторальна та ін.). Навчатися можуть фахівці широкого кола спеціальностей – вчителі, психологи, соціальні працівники, лікарі, медсестри, тренери, ведучі гуртків та позашкільних активностей, душпастирі та ін.
 • Відповідні комунікативні навички та особистісна зрілість
pic13

Вартість навчання

Вартість участі у даній навчальній програмі становить 10 тисяч грн за семестр, сумарно 20 тис. грн (оплата по-семестрово, загалом два семестри по півроку, кожен семестр складається з чотирьох дводенних семінарів).

pic14

Процедура подання заявки на програму

Для зарахування на дану програму необхідно заповнити аплікаційну форму і надіслати її на електронну адресу УІКПТ. Зарахування відбувається на основі розгляду аплікаційної заявки та співбесіди. Кількість учасників в групі обмежено. 

Прийом заявок:
до 20 серпня 2020 року (втім може бути закрито швидше після набору групи – пріорітетність зарахування на основі послідовності подання заявок)

Рішення про те, чи семінари програми будуть відбуватися очно у Львові, чи повністю/частково онлайн буде прийматися у вересні в залежності від динаміки пандемії. У аплікаційній заявці фахівці можуть вказати, свої побажання/думки щодо очного режиму/онлайн – ми будемо враховувати також думку фахівців.

Зареєструватися на участь у проекті можна за допомогою аплікаційної форми, яку можна завантажити за лінком нижче. Форму необхідно заповнити  і надіслати з вставленим фото (паспортного формату) та доданим сканом диплому про професійну освіту на електронну адресу УІКПТ (i.cbt.org.ua@gmail.com).

Психічне здоров'я дітей важливе!

Запрошуємо переглянути наші просвітницькі відео, які окреслюють сучасне розуміння проблематики сфери охорони психічного здоров’я дітей та молоді та необхідність розвитку мережевих, багатоступеневих терапевтичних та превентивних програм  та формування компетентностей у даній сфері у широкого кола фахівців.

Замовити дзвінок

або

Поставити запитання