УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВОЇ ТЕРАПІЇ

Турбота про психічне здоров'я дітей та молоді

(з основами КПТ)

icon_03

Формат проекту

Один рік навчання, десять одноденних семінарів  у онлайн-форматі

60 годин очного навчання + 60 годин самостійної роботи учасників

Прийом заявок на проект 2021 року відкрито – сердечно запрошуємо!

Початок проекту: вересень 2021 року. Заняття заплановані раз у місяць (по суботам). Точний розклад буде уточнено влітку.

Це наш новий проект та інноваційна для України програма, яка, сподіваємося, дасть можливість значно ширшому колу фахівців здобути компетентності у турботі про психічне здоров’я дітей та молоді та їх родин – а відтак зробити важливий крок у розвитку цілісної системи турботи про психічне здоров’я дітей та молоді у нашій країні…

icon_25

Про проект

Даний навчальний проект є спеціалізованою навчальною програмою підготовки фахівців різних спеціальностей у тому, щоби вони могли, залишаючись у своїй ролі – вчителя, шкільного психолога чи медсестри, сімейного лікаря, соціального працівника – бути водночас фахівцями з психологічного благополуччя дітей та молоді. Проект відповідає сучасним міжнародним тенденціям розуміння важливості мережевого, багатоступеневого підходу до турботи про психічне здоров’я, ролі як терапевтичних програм, так і програм превенції (попередження) проблем та розладів, але також і плекання (промоції) психічного здоров’я та благополуччя. Такі програми мають включати не лише спеціалізовану допомогу, але й організацію належної підтримки у середовищі щоденного життя дитини, зокрема в освітніх закладах, супроводу її батькам – а тому даний проект включає також навчання базових технік КПТ для консультування дітей, молоді та їх рідних.

icon_27

Компетентностно-орієнтоване навчання

Метою програми є розвиток базових компетентностей необхідних для турботи про психічне здоров'я та благополуччя дітей, молоді та їх родин.

icon_32

Цілісна,
багатокомпонентна
програма

Програма, що складається з різних компонентів, що органічно ведуть учасників дорогою розвитку теоретичних знань та практичних навиків.

icon_19

Сучасні
науковообгрунтовані
підходи

У даній програмі будуть представлені основні сучасні наукові знання у даній сфері та викладатимуться емпірично-обгрунтовані практичні методики.

icon_05

Навчальна програма

Програма розроблена на прикладі аналогічних сучасних міжнародних програм та вимог щодо базових компетентностей фахівців у КПТ з дітьми, підлітками та їх рідними. Програма цілісно охоплює усі сфери турботи про психічне здоров’я дітей та молоді, а також  спектр застосування КПТ у превенції та терапії психічних розладів та загалом промоції психічного здоров’я та благополуччя. Окрім КПТ охоплено теми пов’язані з розумінням вікового розвитку дитини, психології сім’ї, виховання, стосунків, а також сучасне наукове розуміння психічного здоров’я – як його розладів, так і механізмів резилієнтності.

Програма складається з семи структурних блоків:

icon_46

Методологія навчання

Різні компоненти програми цілісно об’єднані і разом творять маршрут до набуття відповідних компетентностей, фахового та особистого розвитку учасників. Саме навчання є максимально прикладним, з пошуком застосування здобутих знань до  конкретних випадків та реальних ситуацій, практичними вправами для розвитку знань та вмінь. Велику увагу ми приділяємо створенню безпечної атмосфери у групі, стосунків взаємопідтримки, розвитку фахової спільноти. А також підтримці особистісного розвитку учасників, застосування здобутих навиків та знань для підтримки власного психологічного благополуччя, запобігання професійному вигоранню, застосуванню для плекання власної родини, стосунків у ній та ін.

icon_30

Навчальні семінари

Розуміння теоретичних знань, практичних навичок та уміння їх застосовувати до конкретних життєвих ситуацій. Обговорення випадків. Робота в групі. Застосування технік КПТ для себе.

icon_17

Опрацювання літератури

Робота з вибраними базовими підручниками. Сфокусоване вивчення ключових теоретичних концепцій. Інформаційно-ресурсна бібліотека та навчально-методичні матеріали.

icon_29

Робота з фільмами

Перегляд та обговорення художніх та документальних фільмів. Розвиток навичок рефлексії та використання теоретичних знань для розуміння конкретних випадків та життєвих ситуацій.

icon_06

Оцінка компетентностей

Тематичні тести з метою перевірки здобутих знань. Клінічні задачі. Супровід викладачів в часі вправляння у практичних навичках в часі семінарів.

icon_43

Практичні завдання

Перенесення здобутих знань та навиків та їх прикладне застосування у сферу власної діяльності. Покрокове втілення після кожного семінару. Творчі проекти.

icon_45

Турбота про себе

Застосування навиків КПТ щодо турботи про власне психологічне благополуччя та у власному сімейному житті, батьківській ролі та ін.

icon_08

Компетентності, що їх здобудуть учасники навчальної програми

Програма створена згідно сучасних підходів компетентностно-орієнтованої освіти – і ключовою метою є власне розвиток базових компетентностей необхідних для роботи з дітьми, молоддю та їх рідними – як загалом здатності розуміти, емпатично відчувати світ дитини в контексті її розвитку, родини, соціального середовища, так і практичних вмінь побудови стосунку, комунікації, оцінки психічного здоров’я та наявних розладів і проблем, застосування базових когнітивно-поведінкових втручань як щодо дітей та молоді, так і щодо консультування рідних, організації “батьківських шкіл”, застосування системних втручань, розвитку програм у середовищі (наприклад, школи).

В процесі навчання на даній програмі учасники здобудуть наступні компетентності:

icon_14

Сертифікація

Учасники даного проекту, що успішно виконали усі його вимоги одержують сертифікат від УІКПТ про завершення даної програми. Даний сертифікат не дає кваліфікації психотерапевта (навчання на КПТ терапевта з дітьми і підлітками відбувається по маршруту відповідної спеціалізованої програми), але вказує на здобуття знань та навиків у сфері турботи про психічне здоров’я дітей та молоді.

icon_01

Викладачі

Команда УІКПТ та центру “Коло сім’ї” –  викладачі, супервізори та психотерапевти методу КПТ зі спеціалізацією та акредитацією у КПТ з дітьми та підлітками.

Керівник проекту: Ліда Романчук, акредитований КПТ терапевт, супервізор, викладач

icon_04

Умови участі у проекті

Наявність базової освіти, відповідні комунікативні навички та особистісні якості та робота у сфері, що пов’язана з роботою з дітьми, молоддю та їх рідними (педагогічна, психологічна, медична, пасторальна та ін.). Навчатися можуть фахівці широкого кола спеціальностей – вчителі, психологи, соціальні працівники, лікарі, медсестри, тренери, ведучі гуртків та позашкільних активностей, душпастирі та ін.

icon_31

Вартість навчання

Вартість участі у даній навчальній програмі становить 8 тисяч грн за семестр, сумарно 16 тис. грн.

(оплата по-семестрово, загалом два семестри по півроку, кожен семестр складається з п’яти одноденних семінарів, оплату за перший семестр необхідно зробити одразу після зарахування на програму).

icon_16

Процедура подання заявки на програму

Для зарахування на дану програму необхідно заповнити аплікаційну заявку у форматі онлайн гугл-форми. Зарахування відбувається на основі розгляду аплікаційної заявки (та при потребі додаткової співбесіди). Кількість учасників в групі обмежено –  зарахування на основі почерговості подання заявок.

Прийом заявок на проект 2021 року відкрито – сердечно запрошуємо!

Замовити дзвінок

або

Поставити запитання