Турбота про психічне здоров'я дітей та молоді

(з основами КПТ)

03

Формат проекту

Один рік навчання, десять одноденних семінарів  у онлайн-форматі (раз у місяць, по суботам)

60 годин навчання на семінарах + 60 годин самостійної роботи учасників

Початок наступного проекту: вересень 2024

Прийом заявок на проект 2024 року відкрито!

Це інноваційна для України програма, яка, сподіваємося, дасть можливість значно ширшому колу фахівців здобути компетентності у турботі про психічне здоров’я дітей та молоді та їх родин – а відтак зробити важливий крок у розвитку цілісної системи турботи про психічне здоров’я дітей та молоді у нашій країні… Програму 2023-2024 року ми модифікували акцентуючи увагу на необхідності плекання резилієнтності дітей та родин та допомогу їм у подоланні викликів війни.

14

Про проект

Даний навчальний проект є спеціалізованою навчальною програмою підготовки фахівців різних спеціальностей у тому, щоби вони могли, залишаючись у своїй ролі – вчителя, шкільного психолога чи медсестри, сімейного лікаря, соціального працівника – бути водночас фахівцями з психологічного благополуччя дітей та молоді. Проект відповідає сучасним міжнародним тенденціям розуміння важливості мережевого, багатоступеневого підходу до турботи про психічне здоров’я, ролі як терапевтичних програм, так і програм превенції (попередження) проблем та розладів, але також і плекання (промоції) психічного здоров’я та благополуччя. Такі програми мають включати не лише спеціалізовану допомогу, але й організацію належної підтримки у середовищі щоденного життя дитини, зокрема в освітніх закладах, супроводу її батькам – а тому даний проект включає також навчання базових технік КПТ для консультування дітей, молоді та їх рідних.

26

Компетентностно-орієнтоване навчання

Метою програми є розвиток базових компетентностей необхідних для турботи про психічне здоров'я та благополуччя дітей, молоді та їх родин.

21

Цілісна,
багатокомпонентна
програма

Програма, що складається з різних компонентів, що органічно ведуть учасників дорогою розвитку теоретичних знань та практичних навиків.

24

Сучасні
науковообгрунтовані
підходи

У даній програмі будуть представлені основні сучасні наукові знання у даній сфері та викладатимуться емпірично-обгрунтовані практичні методики.

05

Навчальна програма

Програма розроблена на прикладі аналогічних сучасних міжнародних програм та вимог щодо базових компетентностей фахівців у КПТ з дітьми, підлітками та їх рідними. Програма цілісно охоплює усі сфери турботи про психічне здоров’я дітей та молоді, а також  спектр застосування КПТ у превенції та терапії психічних розладів та загалом промоції психічного здоров’я та благополуччя. Окрім КПТ охоплено теми пов’язані з розумінням вікового розвитку дитини, психології сім’ї, виховання, стосунків, а також сучасне наукове розуміння психічного здоров’я – як його розладів, так і механізмів резилієнтності.

Програма складається з семи структурних блоків:

 • Психологічний розвиток дитини та підлітка в контексті родини та соціального середовища, психічне здоров’я, резилієнтність та їх компоненти.
 • Наука батьківства: розуміння факторів необхідних для належного виконання функцій батьків, розуміння викликів та порушень батьківських функцій. Моделі підтримки та психологічної допомоги батькам.
 • Консультування батьків у моделі КПТ. Модель батьківських шкіл.
  Основні розлади у сфері психічного здоров’я: симптоми, сучасні наукові моделі розуміння та рекомендовані методи допомоги.
 • Діагностика розладів психічного здоров’я: методи, інтрументи скрингінгу, психоедукація та скерування.
 • Основні техніки КПТ для допомоги дітям, молоді та їх рідним, коли вони стикаються з різного роду життєвими викликами та проблемами, а також щодо первинної психологічної допомоги при поширених психічних розладах.
 • Специфічні методики допомоги дітям та молоді зі специфічними психічними розладами у середовищі щоденного життя (школа та ін.).
 • Сучасні науковообгрунтовані моделі превенції психічних розладів та плекання психічного благополуччя та можливості застосування їх у середовищі щоденного соціального життя дитини (школі та ін.): плекання позитивних соціальних зв’язків, навчання навиків резилієнтності та емоційної/соціальної компетентності, майндфулнес, антибулінгові програми та ін.
 • Сучасні системні моделі турботи про психічне здоров’я дітей та молоді.
Розгорнути
46

Методологія навчання

Різні компоненти програми цілісно об’єднані і разом творять маршрут до набуття відповідних компетентностей, фахового та особистого розвитку учасників. Саме навчання є максимально прикладним, з пошуком застосування здобутих знань до  конкретних випадків та реальних ситуацій, практичними вправами для розвитку знань та вмінь. Велику увагу ми приділяємо створенню безпечної атмосфери у групі, стосунків взаємопідтримки, розвитку фахової спільноти. А також підтримці особистісного розвитку учасників, застосування здобутих навиків та знань для підтримки власного психологічного благополуччя, запобігання професійному вигоранню, застосуванню для плекання власної родини, стосунків у ній та ін.

19

Навчальні семінари

Розуміння теоретичних знань, практичних навичок та уміння їх застосовувати до конкретних життєвих ситуацій. Обговорення випадків. Робота в групі. Застосування технік КПТ для себе.

12

Опрацювання літератури

Робота з вибраними базовими підручниками. Сфокусоване вивчення ключових теоретичних концепцій. Інформаційно-ресурсна бібліотека та навчально-методичні матеріали.

27

Робота з фільмами

Перегляд та обговорення художніх та документальних фільмів. Розвиток навичок рефлексії та використання теоретичних знань для розуміння конкретних випадків та життєвих ситуацій.

06

Оцінка компетентностей

Тематичні тести з метою перевірки здобутих знань. Клінічні задачі. Супровід викладачів в часі вправляння у практичних навичках в часі семінарів.

43

Практичні завдання

Перенесення здобутих знань та навиків та їх прикладне застосування у сферу власної діяльності. Покрокове втілення після кожного семінару. Творчі проекти.

45

Турбота про себе

Застосування навиків КПТ щодо турботи про власне психологічне благополуччя та у власному сімейному житті, батьківській ролі та ін.

08

Компетентності, що їх здобудуть учасники навчальної програми

Програма створена згідно сучасних підходів компетентностно-орієнтованої освіти – і ключовою метою є власне розвиток базових компетентностей необхідних для роботи з дітьми, молоддю та їх рідними – як загалом здатності розуміти, емпатично відчувати світ дитини в контексті її розвитку, родини, соціального середовища, так і практичних вмінь побудови стосунку, комунікації, оцінки психічного здоров’я та наявних розладів і проблем, застосування базових когнітивно-поведінкових втручань як щодо дітей та молоді, так і щодо консультування рідних, організації “батьківських шкіл”, застосування системних втручань, розвитку програм у середовищі (наприклад, школи).

В процесі навчання на даній програмі учасники здобудуть наступні компетентності:

 • Розуміти психологічний розвиток дитини, умови необхідні для гармонійного розвитку, роль батьків та соціального середовища у підтримці такого розвитку.
 • Уміти консультувати батьків щодо поширених питань виховання, психологічного розвитку дитини/підлітка, викликів батьківства.
 • Розуміти фактори, які формують резилієнтність (стресостійкість) дитини/підлітка, володіти навиками консультування в моделі КПТ, щодо допомоги дітям, молоді та їх родинам справлятися зі стресом, психотравмуючими подіями, втратами, різного роду викликами життя та зміцнювати резилієнтність дитини та її родини.
 • Володіти навиками консультування в моделі КПТ та їх застосування щодо допомоги дітям, молоді та їх родинам, які стикаються з різного роду викликами життя (стрес, хвороба, психотрамуючі події, втрати, неповносправність, сирітство та ін.), а також їх застосування на рівні первинних втручань щодо поширених розладів та проблем у сфері психічного здоров’я.
 • Володіти сучасними науковими знаннями щодо поширених психічних розладів, уміння здійснювати їх первинну діагностику, психоедукацію щодо них, первинну психологічну допомогу (в моделі КПТ) та скеровувати при потребі за відповідними більш спеціалізованими формами допомоги.
 • Уміння організовувати програми підтримки дітям з різного роду психологічними проблемами та розладами та відповідні терапевтичні та превентивні втручання в середовищі щоденного перебування дитини (школі, дошкільному закладі та ін.).
 • Розуміти сучасні моделі мережевого та системного підходу у турботі про психічне здоров’я дітей та молоді, володіти навиками необхідними для розвитку системних програм та ефективної мережевої взаємодії.
Розгорнути
25

Сертифікація

Учасники даного проекту, що успішно виконали усі його вимоги одержують сертифікат від УІКПТ про завершення даної програми. Даний сертифікат не дає кваліфікації психотерапевта (навчання на КПТ терапевта з дітьми і підлітками відбувається по маршруту відповідної спеціалізованої програми), але вказує на здобуття знань та навиків у сфері турботи про психічне здоров’я дітей та молоді.

01

Викладачі

Команда УІКПТ та центру “Коло сім’ї” –  викладачі, супервізори та психотерапевти методу КПТ зі спеціалізацією та акредитацією у КПТ з дітьми та підлітками.

Керівник проекту: Ліда Романчук, акредитований КПТ терапевт, супервізор, викладач

04

Умови участі у проекті

Наявність базової освіти, відповідні комунікативні навички та особистісні якості та робота у сфері, що пов’язана з роботою з дітьми, молоддю та їх рідними (педагогічна, психологічна, медична, пасторальна та ін.). Навчатися можуть фахівці широкого кола спеціальностей – вчителі, психологи, соціальні працівники, лікарі, медсестри, тренери, ведучі гуртків та позашкільних активностей, душпастирі та ін.

20

Вартість навчання

Вартість участі у даній навчальній програмі буде уточнена після анонсу наступного проекту.

(оплата по-семестрово, загалом два семестри по півроку, кожен семестр складається з п’яти одноденних семінарів, оплату за перший семестр необхідно зробити одразу після зарахування на програму).

Вартість участі у даній навчальній програмі становить 15  тис. грн за семестр (30 тис. грн за рік).

Оплата по-семестрово, загалом два семестри по півроку, кожен семестр складається з п’яти одноденних семінарів, оплату за перший семестр необхідно зробити одразу після зарахування на програму.

39

Відгуки випускників програми

11

Процедура подання заявки на програму

Для зарахування на дану програму необхідно заповнити аплікаційну заявку у форматі онлайн гугл-форми. Зарахування відбувається на основі розгляду аплікаційної заявки (та при потребі додаткової співбесіди). Кількість учасників в групі обмежено –  зарахування на основі почерговості подання заявок.

Прийом заявок на проект 2024 року відкрито!

 

Замовити дзвінок

або

Поставити запитання