Процедура акредитації  є міжнародно визнаним механізом підтвердження компетентності фахівця у специфічному методі психотерапевтичної допомоги.  Програми УІКПТ є акредитовані згідно міжнародних вимог освіти у моделі КПТ та схема-терапії, відповідною акредитацією володіють наші викладачі та супервізори, а успішне завершення наших програм веде до акредитації фахівців у методі за міжнародним стандартом з підтвердженням цього відповідним акредитаційним сертифікатом.

Міжнародна акредитація – наш камертон якості!

Загальні принципи акредитації

Що таке акредитація?

Акредитація – це процедура, у процесі якої оцінюється відповідність освіти та кваліфікації у КПТ відповідної особи щодо сучасних освітніх кваліфікаційних стандартів/вимог. Навчальні програми УІКПТ пройшли процедуру оцінювання і здобули акредитацію Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії, яка є дійсним акредитованим членом Європейської асоціації поведінкових та когнітивних терапій (ЕАВСТ). Відповідно акредитаційній комісії УІКПТ делеговано повноваження здійснювати акредитацію випускників навчальних програм УІКПТ згідно стандартів акредитації УАКПТ. Відповідно при успішному проходженні акредитації особі присвоюється відповідний кваліфікаційний рівень “КПТ-терапевта” (супервізора, викладача, тощо), який є свого року знаком визнання, “знаком якості”.

 

Який статус дає фахівцю акредитаційний сертифікат?

Акредитаційний сертифікат УІКПТ означає акредитацію в методі КПТ згідно стандартів УАКПТ (відповідно особа автоматично вноситься в реєстр акредитованих терапевтів УАКПТ на сайті УАКПТ) та ЕАВСТ та може бути підтверджений європейським стандартом з КПТ від ЕАВСТ (автоматично, без жодних додаткових вимог, окрім сплати внеску за євросертифікат встановленого ЕАВСТ).

 

Чому акредитаціє є важливою?

Це важливо як для самої особи – бо це надає відповідного професійного статусу; а також для клієнтів, які шукають відповідного терапевта, що може надати якісну послугу КПТ; дослідників, які шукають “якісних” терапевтів для проведення досліджень; керівників навчальних програм, які потребують знову ж таки якісних супервізорів та викладачів методу. У майбутньому, сподіваємося, це буде теж підставою в Україні до оплати послуги КПТ з бюджету Національної служби здоров’я – і наша команда разом з нашими партнерами працює над втіленням цієї реформи. Відповідно процедура акредитації є як стимулом для особи до розвитку у КПТ у відповідності до найвищих сучасних стандартів, так і формою захисту якості КПТ як методу, щоби тільки ті особи, які дійсно мають відповідну освіту і кваліфікацію могли називати себе КПТ терапевтами та надавати психотерапевтичну послугу методом КПТ, навчати інших цього методу і т.д.

Сучасні стандарти акредитації у методі КПТ

Навчальні програми УІКПТ акредитовані акредитаційною комісією Української асоціації КПТ, яка в свою чергу має відповідну акредитацію у Європейській асоціації поведінкових та когнітивних терапій та повноваження здійснювати акредитацію навчальних програм з КПТ в Україні. Відповідно нижче представлені стандарти УАКПТ та EABCT, які є в основі наших програм і за якими акредитаційна комісія УІКПТ має повноваження акредитувати фахівців, які завершують наші навчальні програми.

Пропонована реформа системи регуляції освіти і практики психотерапії в Україні

Фахівці УІКПТ активно долучені до національної реформи системи охорони психічного здоров’я. Разом з партнерськими організаціями ми розробили і запропонували цілісну модель реформи, яка дозволить уніфікувати стандарти освіти і практики психотерапії з кращими сучасними міжнародними практиками. Це важливий крок для розвитку сфери охорони психічного здоров’я в Україні, який, сподіваємося, зможемо разом втілити у найближчому майбутньому.

Перелік документів та форми бланків

Аплікаційні заявки надсилайте на адресу УІКПТ: i.cbt.org.ua@gmail.com

Замовити дзвінок

або

Поставити запитання