Схема-терапія

(базовий навчальний проект)

03

Формат проекту

Тривалість навчання: 1 рік, чотири трьохденних семінари – сумарно 12 днів/76 годин навчання

Формат: в залежності від безпекових факторів і можливостей та побажань учасників ми розглядаємо можливість очного, гібридного та онлайн-формату (та зміни між ними у випадку необхідності), а також при потребі розділення формату між групами (попередньо ми плануємо набрати дві навчальні групи – онлайн і офлайн). Рішення про формат буде розглядатися в контексті розгляду заявок та побажань/можливостей учасників та поточної оцінки безпекових факторів. При поданні заявки є можливість вказати бажаний для вас формат навчання.

Навчання у малій групі з великим акцентом на здобуття практичної майстерності та відпрацювання технік під супервізією – до 20 осіб (якщо один викладач), до 40 осіб (якщо залучено додаткового акредитованого супервізора).

Розклад семінарів наступного проекту: 16-18 жовтня, 4-6 грудня 2024 року, 26-28 лютого, 9-11 квітня 2025 року  (попередньо, на разі вказуємо попередній розклад для однієї групи, по мірі комплектації груп розклад буде уточнено, у випадку набору двох груп – старт для обох заплановано на жовтень 2024 року)

Прийом заявок на проект 2024-2025 року  відкрито!

14

Про проект

Даний проект відповідає міжнародному стандарту підготовки фахівців у методі схема-терапії і дана програма має відповідну міжнародну акредитацію Міжнародного товариства схема-терапії (ISST). Це є цілісна навчальна програма орієнтована на здобуття необхідних клінічних компетентностей у застосуванні методу схема-терапії у психотерапевтичній допомозі людям з особистісними розладами та проблемами. Водночас попри повну відповідність міжнародному стандарту – це український проект, створений з врахуванням нашої культури, традицій і підходу школи УІКПТ – з великим акцентом на цілісність і простоту, інтеграцію когнітивних, поведінкових технік, і творчого, експеріентального, стосункового підходу. І ми зробили цей проект майже вдвічі тривалішим за мінімальний міжнародний стандарт, виділивши багато часу на відпрацювання технік, розгляд випадків та формування клінічного мислення, роботу над собою, побудову стосунку у групі та ін.

02

Міжнародна акредитація

Програма дозволяє здобути акредитацію за стандартом Міжнародної асоціації схема-терапії

26

Клінічні компетентності

Програма веде до здобуття компетентностей у терапії порушень особистісного розвитку

38

Українська школа

Опираючись на напрацювання міжнародної спільноти, ми творимо українську школу схема-терапії

21

Про метод схема-терапії

Схема-терапія була розвинена як модифікація стандартної когнітивно-поведінкової терапії для терапії розладів особистості та наслідків комплексної травматизації та занедбання емоційних потреб у дитинстві. Саме тому схема-терапію поряд з рядом інших підходів відносять до так званої «третьої хвилі» у КПТ. У схема-терапії сфокусовано особливу увагу на розвитку терапевтичного стосунку, застосуванні інтегрованого арсеналу технік та підходів, розвитку моделі довготривалої психотерапії, що ставить за мету досягнення змін у особистісній структурі пацієнтів та загальному «стилі» життя.  Сучасна схема-терапія є інтегративним підходом, вона базується на моделі когнітивно-поведінкової терапії з інтеграцією у неї елементів психодинамічного підходу, гештальту, емоційно-фокусованої терапії, творчих/експеріентальних терапій та теорії прив’язаності. Схема-терапія застосовується у індивідуальному, подружньому та груповому форматі. Висока ефективність схема терапії щодо терапії особистісних розладів встановлена емпірично у ряді мультицентрових рандомізованих-контрольованих досліджень, зокрема і у порівнянні з іншими поширеними психотерапевтичними підходами.

14

Методологія навчання

Різні компоненти програми цілісно об’єднані і разом творять маршрут до набуття відповідних компетентностей, фахового та особистого розвитку учасників. Саме навчання є максимально прикладним, з відповідними демонстраціями та відпрацюванням технік під супервізією викладача для розвитку знань та вмінь. Велику увагу ми приділяємо створенню безпечної атмосфери у групі, стосунків взаємопідтримки, а також підтримці особистісного розвитку учасників.

37

Розуміння теорії

Розуміння теоретичних засад схема-терапії та загалом сучасного наукового розуміння особистісного розвитку, його порушень та їх терапії.

43

Практичні вміння

Розвиток майстерності у застосуванні технік схема-терапії, їх творчої модифікації та адаптації до конкретних завдань відповідного етапу терапії.

42

Клінічне мислення

Розвиток уміння розуміти кожен окремий випадок, процес терапії та відповідно розвивати і втілювати індивідуальний терапевтичний план.

19

Навчальні семінари

Представлення та аналіз теорії. Розбір випадків. Демонстрація та відпрацювання технік під супервізією викладача у міні-групах.

12

Самостійне навчання

Робота з вибраними базовими підручниками. Перегляд підготовлених нами відеодемонстрацій технік. Творчі домашні завдання.

45

Турбота про себе

Застосування навиків схема-терапії задля підтримки і плекання власного особистісного розвитку

17

Навчальна програма

 • Теоретична модель схема терапії: базові потреби, частки і схеми
 • Сучасне розуміння особистісних розладів та наслідків комплексної психотравми
 • Модель і техніки обстеження та формулювання у схема-терапії
 • Психоедукація та залучення в терапію
 • Терапевтична стратегія схема-терапії та планування терапії
 • Терапевтичний стосунок та модель обмеженого повторного батьківства
 • Базові когнітивні, експеріентальні та поведінкові техніки схема-терапії
 • Модель роботи зі специфічними частками та особистісними розладами
 • Робота з комплексним психотравмуючим досвідом
 • Кризові втручання
 • Модель роботи з соціальним оточенням пацієнта у процесі схема-терапії
 • Схема-терапевт: важливість розуміння себе і турботи про себе
27

Серія навчальних відео технік схема-терапії

Нами розроблена власна серія навчальних відео з демонстрацією усіх головних технік схема-терапії  – учасники матимуть доступ для них в допомогу опанування технік та розвитку практичної майстерності.

31

Пакет діагностичних інструментів

Кожен учасник отримає також повний пакет перекладених на українську мову опитувальників зі схема-терапії та оволодіє методикою їх використання.

01

Викладач

Олег Романчук,  акредитований терапевт, викладач і супервізор методу схема-терапії, член міжнародного товариства схема-терапії. Має освіту і акредитацію також у методах КПТ, EMDR, танцювально-рухової терапії. Спеціалізується у психотравматології, зокрема у роботі з дорослими, що мали травматичне дитинство, а також дітьми з досвідом занедбання та скривдження. Автор ряду книг та документальних фільмів на дану тематику.

Супервізором практичних навичок у даному проекті (компонент практикуму у малих групах в часі навчальних семінарів) є акредитований супервізор методу схема-терапії Лідія Романчук.

25

Сертифікація

Учасники даного проекту отримають сертифікат від Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії про проходження навчання зі схема-терапії. Дана програма УІКПТ має акредитацію Міжнародного товариства схема-терапії (ISST) – відтак даний сертифікат є міжнародного взірця. Завершення даної навчальної програми дає знання та вміння необхідні для початку клінічної практики схема-терапії та можливості отримання міжнародної акредитації схема-терапевта (див. умови нижче).

02

Можливість міжнародної акредитації

Завершення даної навчальної програми (підтвердженої відповідним сертифікатом міжнародного взірця)  є важливою передумовою до можливості акредитації у майбутньому як схема-терапевта (акредитація здійснюється міжнародною асоціацією схема-терапії) за виконання усіх інших акредитаційних вимог, зокрема вимоги додаткової супервізованої клінічної практики та оцінювання компетентностей:

 • Щонайменше 40 годин вивчення теорії (25 год.) та практики (супервізовані практичні заняття – 15 год.) схема-терапії (ця вимога повністю виконується за рахунок даного проекту).
 • Досвід клінічного застосування схема-терапії із щонайменше двома пацієнтами з розладом особистості із загальною кількістю щонайменше 25 сесій терапії кожного з випадків методом схема-терапії, щонайменше 80 годин терапії сумарно, один з випадків обов’язково має бути пограничним розладом особистості.
 • Супервізії – щонайменше 20 год. індивідуальних супервізій (чи «конвертованих» відповідно годин групових) – щонайменше протягом одного року клінічної практики.
 • Власний досвід схема-терапії (рекомендовано).
 • Позитивне оцінювання аудіо/відео записів однієї терапевтичної сесії за шкалою компетентності схема-терапевта (оцінка більше 4.0 за шкалою STRCS) та позитивне оцінювання письмової концептуалізації випадку.
18

Можливість подальшого навчання і спеціалізації

Випускники даного проекту матимуть також можливість взяти участь у наступних навчальних проектах зі схема-терапії поглибленого рівня, які включатимуть в себе тематику застосування схема-терапії у роботі зі специфічними розладами особистості, подружжями/сім’ями, у груповому форматі, дітьми та підлітками та ін. Навчання на проекті поглибленого уможливлює за умови виконання інших необхідних вимог також у майбутньому отримати акредитацію викладача/супервізора методу схема-терапії. До викладання спеціалізованих семінарів УІКПТ залучає провідних західних фахівців-партнерів нашої програми.

04

Умови участі у даному проекті

До участі у даному проекті допускаються особи, що відповідають наступним вимогам (дані вимоги відповідають нещодавно встановленим Міжнародною асоціацією схема-терапії національним критеріям участі в проекті/акредитації у методі схема-терапії для українських фахівців, що діють для учасників проектів, що починаються з вересня 2023 року):

 • Мають завершену вищу освіту, підтверджену відповідним дипломом, сертифікатом у наступних спеціальностях: психолог (виключно рівень магістр, спеціаліст – але вище рівня бакалавр), лікар-психіатр, лікар-психотерапевт, лікар-психолог. Просимо звернути увагу, що освіта має бути завершеною на момент початку навчання на проекті.
 • Мають завершену психотерапевтичну освіту – мається на увазі завершення навчальної програми психотерапевтичного рівня (це важливо – що власне рівень повної психотерапевтичної освіти) у визнаному методі психотерапії (дана програма має відповідати міжнародним стандартам освіти у даному специфічному методі (наприклад, КПТ, психоаналіз, гештальт, клієнт-центрована, екзистенційна терапія, сімейна системна і т.д. – і це, зрозуміло, кількарічні освітні програми, що включають 500 і більше годин різних навчальних компонентів – семінари, супервізії, оцінювання компетентностей і т.д.). І йдеться не про акредитацію (хоч звісно це оптимальне підтвердження якості здобутої психотерапевтичної освіти), а власне про документ, який підтверджує завершення (не часткову участь!) даної освітньої програми психотерапевтичного рівня.
 • Мають належні комунікативні/інтерперсональні вміння та особистісну зрілість необхідну для практики психотерапії та дотримання етичних та професійних стандартів цієї практики.
20

Вартість участі

60000 грн. (еквівалент 1640 USD, оплата у два платежі по 30 тис. грн). Дана вартість повністю покриває усі компоненти проекту і додаткових оплат не передбачено. Оплата здійснюється двома платежами – перший після зарахування на проект і другий – після другого семінару. У випадку суттєвого здорожчання валюти  вартість проекту у грн може бути переглянута у відповідності до вказаного еквіваленту.

Буде уточнено після анонсу наступного проекту (анонс заплановано попередньо на 1 квітня 2023 року)

11

Реєстрація на участь у програмі

На даний момент реєстрацію на проект, що розпочинається навесні 2023 року закрито – групи укомплектовані і доєднатися неможливо. Після анонсу наступного набору  – буде відкрито форму реєстрації.

Для зарахування на дану програму необхідно заповнити аплікаційну форму і надіслати її на електронну адресу УІКПТ: i.cbt.org.ua@gmail.com.  Після надсилання заявки вам має надійти протягом п’яти днів відповідь-підтвердження її отримання. За відсутності відповіді просимо надіслати заявку ще раз – можливо з технічних причин вона не була отримана.

На основі розгляду заявок приймається рішення про прийом на програму. Учасникам, що не є студентами чи випускниками навчальних програм УІКПТ, може бути при потребі додатково призначена ознайомча співбесіда (ми не виключаємо теж можливості введення процедури вступних іспитів на наступні проекти – з огляду на велику кількість заявок подану на проекти попередніх двох років).

За наявності запитань – просимо писати координатору даного проекту Лідії Романчук на адресу УІКПТ: i.cbt.org.ua@gmail.com

Кількість місць у навчальній групі обмежена – зарахування на основі розгляду заявки (та при потребі додаткової співбесіди) та почерговості її подання на участь у проекті.

Форма заявки буде доступна 1 квітня 2023 року після анонсу наступного набору.

На даний момент реєстрацію на проект, що планується на жовтень 2023 року призупинено – ми уточнюємо відповідність заявок учасників, що зареєструвалися раніше, оновленим національним критеріям участі в проекті (предсталеними нещодавно Міжнародною асоціацією схема-терапії і такими, що вступають в силу для нових проектів, що розпочнуються з осені 2023 року – і після аналізу кількості заявок на осінній проект приймемо рішення щодо відновлення можливості подання заявок – або уже тоді планування наступних проектів у 2024 році. Слідкуйте за анонсами на сайті.

Прийом заявок на проект 2024-2025 року відкрито. 

Реєстрація на проект складається з двох кроків:

Перший крок: необхідно заповнити коротку онлайн-форму

Другий крок: необхідно завантажити форму розгорнутої аплікаційної заявки, заповнити її і надіслати разом зі сканом диплому (1) про професійну освіту та (2) про завершену психотерапевтичну освіту на адресу секретаріату УІКПТ: secretariat.uicbt@gmail.com

Просимо звернути увагу – форма має бути заповнена у електронному вигляді і надіслана у форматі документу Microsoft Word. Звірте наявність вставленої фотографії та мотиваційного ессе вказаного об’єму. З документів просимо додатково надіслати лише скан диплому/сертифікату про відповідну освіту/спеціальність згідно вимог щодо участі у програмі (психолог, психіатр та ін.) та про завершену навчальну програму психотерапевтичного рівня (та за наявності – акредитації у даному методі за міжнародно визнаним стандартом). За необхідності представлення додаткових документів, ми повідомимо вам додатково після аналізу заявок та проведення співбесід. Нагадуємо, що участь у проекті можлива лише за умови наявності завершеної освіти за відповідними спеціальностями та наявності завершеної психотерапевтичної освітньої програми за одним з визнаних напрямків психотерапії.

Після надсилання заявки вам має надійти протягом п’яти днів відповідь-підтвердження її отримання. За відсутності відповіді просимо надіслати заявку ще раз – можливо з технічних причин вона не була отримана.

На основі розгляду заявок та співбесід приймається рішення про зарахування на програму. За наявності конкурсу ми враховуємо як поступовість подання заявок, так і наявність клінічного досвіду та акредитації у визнаному психотерапевтичному методі. Час співбесіди буде повідомлено по мірі їх проведення – але ми завчасно узгоджуємо і проводимо співбесіди переважно у онлайн-форматі. Студенти навчальних програм з КПТ УІКПТ можуть бути зараховані без співбесіди.

По мірі аналізу заявок та проведення співбесід ми комплектуватимемо групи та інформуватимемо учасників про можливість участі в проекті та розклад/формат групи – після цього необхідно буде зробити оплату для остаточного зарахування на проект.

За наявності запитань – просимо писати координатору даного проекту Лідії Романчук на адресу секретаріату УІКПТ: secretariat.uicbt@gmail.com

І ще раз нагадуємо – необхідно зробити двокрокову реєстрацію – заповнити онлайн-форму, а також завантажити і надіслати заповнену форму аплікаційної заявки та документи про фахову та психотерапевтичну освіту на адресу секретаріату УІКПТ: secretariat.uicbt@gmail.com

Схема-терапія – це про роботу на особистісному рівні. Це про зцілення ран минулого і про звільнення з полону дисфункційних переконань і правил життя. Це про розкриття в людині потенціалу стати вповні людиною – люблячою, мудрою, творчою, відважною, стосунковою… Це метод, який інтегрував у собі багато ефективних технік з різних психотерапевтичних підходів, об’єднавши їх у цілісну, науково-обґрунтовану, ефективну модель терапії. Його опанування дає фахівцям широкі можливості допомоги людям на дорозі зцілення та особистісного зросту – дороги, що веде до можливості мати щасливе, змістовне та плідне життя….

Замовити дзвінок

або

Поставити запитання