logo

Український інститут когнітивно-поведінкової терапії

«Європейські стандарти освіти КПТ в Україні!»
111-сх-т

СХЕМА-ТЕРАПІЯ:
БАЗОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ  ПРОЕКТ

schedule

Формат: 1 рік навчання, чотири трьохденні семінари у Львові
Прийом заявок на проект 2019 року завершено.
Початок наступного проекту (перший семінар):
5-7/02/2020
Прийом аплікаційних заявок: до 30 листопада 2019 року
Дати наступних семінарів: 8-10/04, 30/09-2/10, 25-27/11

social-relations

Про  проект: Даний навчальний проект зі схема-терапії є основою здобуття фахової компетентності у даному методі і відповідає вимогам щодо здобуття теоретичних знань та практичних навиків «стандартної» навчальної програми Міжнародної асоціації схема-терапії (ISST) та має відповідну акредитацію ISST.

illness

Про метод схема-терапії:  Схема-терапія була розвинена як модифікація стандартної когнітивно-поведінкової терапії для терапії розладів особистості та наслідків комплексної травматизації та занедбання емоційних потреб у дитинстві. Саме тому схема-терапію поряд з рядом інших підходів відносять до так званої «третьої хвилі» у КПТ. У схема-терапії сфокусовано особливу увагу на розвитку терапевтичного стосунку, застосуванні інтегрованого арсеналу технік та підходів, розвитку моделі довготривалої психотерапії, що ставить за мету досягнення змін у особистісній структурі пацієнтів та загальному «стилі» життя.  Сучасна схема-терапія є інтегративним підходом, вона базується на моделі когнітивно-поведінкової терапії з інтеграцією у неї елементів психодинамічного підходу, гештальту, емоційно-фокусованої терапії, творчих/експеріентальних терапій та теорії прив’язаності. Схема-терапія застосовується у індивідуальному, подружньому та груповому форматі. Висока ефективність схема терапії щодо терапії особистісних розладів встановлена емпірично у ряді мультицентрових рандомізованих-контрольованих досліджень, зокрема і у порівнянні з іншими поширеними психотерапевтичними підходами.

presentation

Викладач: Олег Романчук (Львів), акредитований терапевт, викладач і супервізор методу схема-терапії, член міжнародного товариства схема-терапії. Має освіту і акредитацію також у методах КПТ, EMDR, танцювально-рухової терапії. Спеціалізується у психотравматології, зокрема у роботі з дорослими, що мали травматичне дитинство, а також дітьми з досвідом занедбання та скривдження. Автор ряду книг та документальних фільмів на дану тематику.

listing

Навчальна програма:

 • Теоретична модель схема терапії: базові потреби, частки і схеми
 • Сучасне розуміння особистісних розладів та наслідків комплексної психотравми
 • Модель і техніки обстеження та формулювання у схема-терапії
 • Терапевтична стратегія схема-терапії та планування терапії
 • Терапевтичний стосунок та модель обмеженого повторного батьківства
 • Базові когнітивні, експеріентальні та поведінкові техніки схема-терапії
 • Модель роботи зі специфічними частками та особистісними розладами
 • Робота з комплексним психотравмуючим досвідом
 • Схема-терапевт: важливість розуміння себе і турботи про себе
team

Методологія навчання:

 • Презентації теоретичної частини з клінічними демонстраціями та прикладами
 • Демонстрації тренером основних технік та обговорення їх практичних аспектів
 • Відеодемонстрації окремих частин терапевтичних сесій та технік
 • Відпрацювання студентами у парах один з одним специфічних технік під супервізією
 • Робота учасників з власними схемами у форматі групової терапевтичної роботи
 • Клінічні розбори окремих випадків, мікро-супервізії
notebook

Пакет діагностичних інструментів: Кожен учасник отримає також повний пакет перекладених на українську мову опитувальників зі схема-терапії та оволодіє методикою їх використання.

diploma

Сертифікація: Учасники даного проекту отримають сертифікат від Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії про проходження навчання зі схема-терапії. Дана програма УІКПТ має міжнародну акредитацію Міжнародного товариства схема-терапії. Завершення даної навчальної програми дає знання та вміння необхідні для початку клінічної практики схема-терапії та можливість при бажанні продовжувати вивчення даного методу (зокрема на стадії супервізованої клінічної практики) та можливості отримання міжнародної акредитації схема-терапевта.

quality

Можливість міжнародної акредитації: Для бажаючих отримати міжнародну акредитацію даний сертифікат є важливою передумовою до можливості акредитації у майбутньому як схема-терапевта (акредитація здійснюється міжнародною асоціацією схема-терапії) за виконання усіх інших акредитаційних вимог, зокрема вимоги додаткової супервізованої клінічної практики та оцінювання компетентностей:

 • Щонайменше 40 годин вивчення теорії (25 год.) та практики (супервізовані практичні заняття – 15 год.) схема-терапії (ця вимога повністю виконується за рахунок даного проекту).
 • Досвід клінічного застосування схема-терапії із щонайменше двома пацієнтами з розладом особистості із загальною кількістю щонайменше 25 сесій терапії кожного з випадків методом схема-терапії, щонайменше 80 годин терапії сумарно, один з випадків обов’язково має бути пограничним розладом особистості.
 • Супервізії – щонайменше 20 год. індивідуальних супервізій (чи «конвертованих» відповідно годин групових) – щонайменше протягом одного року клінічної практики.
 • Власний досвід схема-терапії (рекомендовано).
 • Позитивне оцінювання аудіо/відео записів однієї терапевтичної сесії за шкалою компетентності схема-терапевта (оцінка більше 4.0 за шкалою STRCS) та позитивне оцінювання письмової концептуалізації випадку.
support

Можливість подальшого навчання та спеціалізації: Випускники даного проекту матимуть також можливість взяти участь у наступних навчальних проектах зі схема-терапії поглибленого рівня, які включатимуть в себе тематику застосування схема-терапії у роботі зі специфічними розладами особистості, подружжями/сім’ями, у груповому форматі, дітьми та підлітками та ін. Навчання на проекті поглибленого уможливлює за умови виконання інших необхідних вимог також у майбутньому отримати акредитацію викладача/супервізора методу схема-терапії. До викладання спеціалізованих семінарих УІКПТ залучає провідних західних фахівців, зокрема Гуідо Сійберса та Ремко ван дер Війнгарта (Нідерланди), Екхарта Родігера та Еву Дресбах (Німеччина), та ін.

target

Умови участі у даному проекті: До участі у даному проекті допускаються особи, що відповідають наступним вимогам:

 • Мають завершену вищу освіту, підтверджену відповідним дипломом, сертифікатом у наступних спеціальностях: лікар-психіатр, лікар-психотерапевт, лікар дитячий та підлітковий психіатр, психолог.
 • Мають базову психотерапевтичну освіту і досвід праці у одному з визнаних напрямків психотерапії (або принаймні бути студентами відповідних навчальних програм на етапі супервізованої клінічної практики та мати клінічний досвід практики психотерапії).
 • Мають належні комунікативні/інтерперсональні вміння та особистісну зрілість необхідну для практики психотерапії та дотримання етичних та професійних стандартів цієї практики.

Відбір учасників на основі поданої заявки та (при потребі додатково) співбесіди. Кількість місць у навчальній групі є обмеженою згідно вимог ISST  – 20 осіб.

store

Вартість навчання: Вартість  участі у даній навчальній програмі становить 20 тис грн, оплата здійснюється двоетапно: перша частина як передоплата при підтвердженні можливості участі, друга – при реєстрації на перший семінар.

email

Процедура зарахування на програму: Для зарахування на дану програму необхідно заповнити аплікаційну форму і надіслати її на електронну адресу УІКПТ. Після закриття прийому заявок на основі розгляду заявок приймається рішення про прийом на програму. Учасникам, що не є студентами чи випускниками навчальних програм УІКПТ, може бути додатково призначена ознайомча співбесіда. За наявності конкурсу перевага надається учасникам/випускникам навчальних програм УІКПТ, учасникам з завершеною базовою психотерапевтичною освітою та більшим психотерапевтичним досвідом, а за умовної рівності факторів  – за датою подання заявки. 

КОНТАКТИ:

Український інститут
когнітивно-поведінкової терапії
 м. Львів, 79011, вул. Свєнціцького 17,
УКУ, офіс №044
тел. (+38)-096-38-26-330
(Олег Романчук, директор УІКПТ)
e-mail: i.cbt.org.ua@gmail.com

Підпишіться на розсилку новин УІКПТ, щоб бути вчасно проінформованими про останні новини, анонси та активності Інституту.

Новини, світлини, анонси подій, аудіо та відеозаписи лекцій, інтерв’ю – слідкуйте за нами у соціальних мережах:

© Український інститут когнітивно-поведінкової терапії