logo

Український інститут когнітивно-поведінкової терапії

«Європейські стандарти освіти КПТ в Україні!»
КПТ+

КПТ+
БАЗОВІ ТЕХНІКИ КПТ ДЛЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА КОУЧИНГУ

schedule

Формат: один рік навчання, десять дводенних семінарів
Початок нового набору: у вересні 2019 року у Львові
Дедлайн прийому заявок: 15 червня 2019 року

brain(1)

Про  проект: Даний навчальний проект є інноваційним впровадженням в Україні сучасних підходів психосоціальних втручань у сфері охорони та плекання психічного здоров’я, зокрема розвитку так званої моделі «КПТ низької інтенсивності» (low-intensity CBT). Даний проект базується на усвідомленні важливості розвитку багаторівневої покрокової системи турботи про психічне здоров’я та необхідності застосування психосоціальних втручань різного рівня спеціалізації та «інтенсивності» (тому не лише психотерапевтами, але й широким колом фахівців, що працюють у сфері людина-людина) зокрема у допомозі особам у коупінгу з різного роду проблемами та викликами життя, а також на рівні превенції порушень у сфері психічного здоров’я, плекання стресостійкості (resilience) та психологічного благополуччя. Тож даний короткотерміновий проект ставить собі за ціль підготовку фахівців до консультування та надання психосоціальної допомоги та супроводу особам, що стикаються з різного роду життєвими проблемами та труднощами на основі сучасних, науковообгрунтованих технік когнітивно-поведінкової терапії, а також розвитку моделі коучингу/допомоги орієнтованої на «позитивний» розвиток – тобто плекання благополуччя не в сенсі лише відсутності розладів, але  й більшої якості життя («щастя», «процвітання»), міжособистісних стосунків, особистісного зросту, творчої самореалізації.

transfer

Для кого? – Фахівців, що працюють у сфері людина-людина: психологів, педагогів, лікарів різного профілю, медичних сестер, соціальних працівників, HR-менеджерів, духовенства, працівників сфери паліативної допомоги, реабілітації, благодійності, творчих професій та ін.

presentation

Викладачі:  команда УІКПТ, акредитовані викладачі та супервізори методу КПТ: Галина Нетлюх, Ліда Романчук, Олег Романчук

puzzle

Структура програми та її основні складові: ►один рік навчання: 10 дводенних модулів (переважно п’ятниця-субота), загалом 120 год. очного навчання ►50 год. організованої самостійної роботи учасників (опрацювання літератури, перегляд відео технік, виконання домашніх завдань та ін.) ►Підсумкова письмова робота (ессе) ►Оцінка здобутих компетентностей на основі підсумкового теоретичного іспиту та практичного заліку

listing

10 дводенних модулів, цілісно об’єднаних у модель “КПТ+”

 1. Вступне заняття
  • Сучасні моделі розуміння психічних розладів та психічного здоров’я
  • Основи теорії КПТ, життєві виклики/стреси, модель коупінгу та стресостійкості
  • Загальні принципи організації процесу консультування/коучингу
  • Поширені психічні розлади – сучасні підходи до допомоги
 2. «Бути творцями життя»
  • Ідентифікація цінностей
  • Встановлення цілей
  • Побудова планів
  • Поведінкова активація
 3. «Долати перешкоди»
  • Вирішення проблем
  • Прийняття рішень
  • Розвиток самоконтролю
  • Мотиваційне інтерв’ювання
 4. «Уміння думати ясно і критично»
  • Техніки тестування думок та розвитку критичного мислення
  • Когнітивний рефреймінг та плекання “корисних думок та перспективи” в основі коупінгу
  • Робота з когнітивними спотвореннями
  • Техніки майндфулнес та дистанціювання
 5. «Справлятися зі стресом та тривогою»
  • Стрес-менеджмент
  • Професійний стрес та захист від вигорання
  • Допомога у подоланні фобій/страхів
  • Робота з надмірними переживаннями за майбутнє
 6. «Плекати стосунки»
  • Розвиток соціальних навичок
  • Менеджмент конфліктів, асертивність, контроль злості
  • Вирішення інтерперсональних проблем
  • Плекання стосунків у родині
 7. «Долати кризи та випробування»
  • Кризове консультування
  • Перша психологічна допомога при травмі
  • Допомога в пережитті втрати
  • Основи допомоги при суіцидальності
 8. «Плекати щастя»
  • Сучасне наукове розуміння “формули щастя”
  • Майндфулнес
  • Активності орієнтовані на культивацію щастя (вдячність, творчість, зв’язок з ресурсами, турбота про себе, тайм-менеджмент та ін.)
 9. «Плекати особистісну зрілість»
  • Розвиток доброзичливості до себе та прийняття себе
  • Стратегії та практики підтримки особистісного зросту
  • Творчий розвиток особистості
 10. Підсумкове заняття
  • Підсумковий іспит та практичний залік
  • Захист підсумкових письмових робіт
support

Навчальна програма орієнтована на здобуття компетентостей у розумінні особи, її психічного здоров’я, а також практичних навиків застосування втручань у моделі “КПТ+”

 • Розуміти та застосовувати сучасну холістичну модель психічного здоров’я, стресостійкості як підґрунтя до використання КПТ-втручань у моделі консультування та коучингу.
 • Будувати стосунок співпраці та організовувати процес консультування та коучингу на основі сучасних науковообгрунтованих підходів та прийнятих фаховою спільнотою етичних стандартів практики психосоціальних втручань.
 • Реалізовувати процес консультування з використанням базових технік КПТ щодо допомоги особі в коупінгу з поширеними проблемами, труднощами та викликами життя.
 • Ідентифікувати симптоми поширених психічних розладів, проводити психоедукацію та скеровувати потребуючих того осіб за належною фаховою допомогою.
 • Реалізовувати процес коучингу з використанням технік КПТ у допомозі особам у ідентифікації життєвих цінностей, цілей, реалізації планів з їх досягнення, плеканні психологічного благополуччя, стресостійкості, щастя, особистісного розвитку, гармонійних міжособистісних стосунків, професійної та творчої самореалізації.
 • Надавати першу кризову допомогу особам, що пережили психотравмуючу подію, втрату, з ризиком суіцидальності та ін.
 • Застосовувати базові техніки КПТ в турботі про власне психологічне благополуччя, для захисту від професійного вигорання, плекання особистісного розвитку та міжособистісних стосунків.
team

Методологія навчання: ►Програма створена за британською моделлю підготовки «фахівців з психологічного благополуччя» / «КПТ низької інтенсивності» (Psychological wellbeing professional / Low-intensity CBT) ►Дводенні семінари сфокусовані на розгляді основних теоретичних концепцій та практичних компетентностей у застосуванні базових технік КПТ ►Кожен семінар включає в себе елементи супервізії практичних навичок та застосування технік КПТ у сфері власної праці та як методу самодопомоги ►Викладання з використанням сучасних  підходів активного експеріентального навчання орієнтованого на розвиток компетентностей ►Кожна тема супроводжуватиметься опрацюванням додаткових навчальних матеріалів, переглядом рекомендованих фільмів та відеодемонстрацій технік, застосуванням технік КПТ для себе та у сфері власної праці ►Підтримуємо атмосферу сприятливу до спільного навчання  у фаховій спільноті, обміну знаннями та досвідом, взаємодопомоги

diploma

Сертифікація: Учасники даного проекту, що успішно виконали усі його вимоги, одержують підсумковий сертифікат за стандартом «КПТ+» від Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії. Даний сертифікат не присвоює кваліфікації когнітивно-поведінкового терапевта (підготовка на психотерапевта методу КПТ відбувається за стандартом ЕАВСТ на чотирьохрічній базовій навчальній програмі УІКПТ), але підтверджує здобуття необхідних компетентностей, що дозволяють використовувати базові техніки КПТ у консультуванні та коучингу з особами, що шукають підтримки у плеканні психологічного розвитку, благополуччя або ж стикаються з життєвими труднощами/випробуваннями та іншого роду проблемами (але не для психотерапевтичного лікування методом КПТ психічних розладів, що вимагає цілісної психотерапевтичної освіти).

target

Умови участі у даному проекті: 

► Наявність базової фахової освіти у сфері людина-людина – у проекті можуть взяти участь наступного роду фахівці: психологи, педагоги, лікарі різного профілю, медичні сестри, соціальні працівники, HR-менеджери, духовенство, працівники сфери паліативної допомоги, реабілітації, благодійності та ін.

►Наявність належних комунікативних/ інтерперсональних вмінь та особистісної зрілості необхідної для праці у сфері консультування та дотримання етичних та професійних стандартів цієї практики.

store

Вартість навчання: Вартість участі у даній навчальній програмі становить 18 тис. грн за рік, оплата здійснюється по семестрах (півріччях) по 9000 грн.

email

Процедура подання заявки на програму: Для зарахування на дану програму необхідно заповнити аплікаційну форму, яка включає мотиваційне ессе, і надіслати її на електронну адресу УІКПТ. Зарахування відбувається на основі розгляду заявки та співбесіди на конкурсній основі. Дедлайн прийому заявок: 15 червня 2019 року

question

Часті запитання: 

Базовий проект з КПТ готує психотерапевтів, які спеціалізуються у використанні КПТ для лікування психічних розладів. Їх освіта здійснюється за європейським стандартом підготовки фахівців-психотерапевтів з КПТ і підтверджується відповідною акредитацією у методі. Проект «КПТ+» дає знання базових технік КПТ та вчить застосовувати їх у психосоціальній допомозі особам, що стикаються з різного роду життєвими проблемами чи ж прагнуть працювати над особистим розвитком, покращенням якості життя і т.п.

Так, можна, якщо є необхідна базова освіта державного взірця (психіатра, лікаря-психотерапевта, психолога). Години зараховуються, але це не відміняє необхідності у повному, від самого початку проходженні базового навчання. Попри повторення певних тем і технік, вони вивчаються на більш спеціалізованому рівні щодо лікування психічних розладів.

Так, можна, і проходити додатково навчання на «КПТ+» немає необхідності, тематика проекту «КПТ+» є включена у базовий проект з КПТ.

Ми використовуємо термін консультування для позначення короткотермінового виду психосоціальної допомоги (у формі одноразової чи кількох консультацій) для осіб, що стикаються з певного роду проблемами та життєвими викликами. Психотерапія ж є високоспеціалізованою психосоціальною допомогою, яка може бути різної тривалості (від короткотривалої, що може включати 4-12 сесій до кількарічної у залежності від виду та вираженості розладів та проблем), і яка зосереджена на лікуванні психічних розладів.

Труднощів адаптації до змін, викликів та стресів життя (вимушене переселення, безробіття, хвороба, повернення з фронту), проблеми стосунків (подружніх, батьки-діти, труднощі спілкування та ін.), проблем пов’язаних з роботою (професійне вигорання, робочий стрес, конфлікти та ін.), а також проблем у інших сферах життя та специфічних до вікових етапів життя.

Для лікування психічних розладів згідно сучасних протоколів має використовуватися спеціалізована психотерапевтична допомога, зокрема КПТ. В окремих країнах, у яких є великий дефіцит психотерапевтів у доказових підходах під егідою міжнародних організацій, зокрема ВООЗ, реалізовувалися проекти з швидкого навчання «КПТ низької інтенсивності» та застосування цього підходу для допомоги людям з депресією чи іншими поширеними психічними розладами – зокрема такі проекти реалізовувалися в Кенії, Пакистані та інших країнах. Дослідження показали певну ефективність таких проектів, втім зрозуміло, що це було в умовах майже повної відсутності спеціалістів-психотерапевтів, підготовка яких вимагає набагато більше часу та ресурсів. Тож в даних проектах такий досвід був оправданий – можна сказати аналогією, що коли нема лікарів, то частину лікарської праці вимушено бере на себе середній медичний персонал. Втім за наявності можливості спеціалізованої фахової психотерапії така практика була б неетичною. Важливо зазначити також, що у окремих розвинених країнах фахівці «КПТ низької інтенсивності» можуть працювати у супроводі з психотерапевтами методу КПТ для реалізації певної частини психосоціальних втручань – за аналогією як середній медичний персонал робить частину роботи у допомозі пацієнтам у команді з лікарем. Така модель функціонує зокрема у Британії. У таких випадках як правило фахівці «КПТ низької інтенсивності» працюють в команді під супервізією і роблять певні базові втручання щодо легких форм депресії, тривожних розладів (для прикладу, поведінкову активацію, консультування щодо вирішення проблем та ін.). Тож сподіваємося, що з розвитком національної системи охорони психічного здоров’я перспективи застосування «КПТ+» в Україні також розширюватимуться.

Коучинг стосується допомоги людям, що прагнуть працювати над особистим розвитком, визначенням власних цінностей та цілей, побудовою та реалізацією планів з їх досягнення. Коучинг стосується більше сфери розвитку та покращення якості життя, аніж сфери лікування розладів чи подолання психологічних труднощів. Розвиток коучингу у моделі КПТ тісно пов’язаний з розвитком позитивної психології – сфери даної науки, що досліджує феномени щастя, «процвітання», реалізації себе, стресостійкості. Це дуже важлива сфера, адже відсутність психічних розладів, ще не означає, що особа вповні реалізовує себе. Тож у даній сфері техніки КПТ інтегровано з науковими даними позитивної психології задля досягнення цих важливих цілей розвитку, реалізації себе, творення життя…

Визначення цінностей і цілей, планування життя, тайм-менеджмент, розвиток навичок комунікації, творчий розвиток, прийняття вибору, навігація крізь життєві переходи та вікові періоди, особистісний розвиток, побудова глибоких та якісних міжособистих стосунків, реалізація себе у сфері праці, плекання стресостійкості, щасливого та змістовного життя та ін.

Це можливо як виняток за обставин, коли відповідна особа є активно залучена у соціальній сфері: для прикладу активісти громадських гуманітарних організацій, руху взаємопідтримки та спільнот взаємодопомоги та ін. Власне за міжнародним досвідом, особи, що є активно залучені у програми підтримки рівний-рівному можуть бути важливими особами у сфері соціальної підтримки і власне їм може бути помічним володіння компетентностями, що дає програма «КПТ+».

«КПТ низької інтенсивності» не пов’язане конкретно з певним видом фахової акредитації (як-от завершення базового проекту веде до акредитації як КПТ-терапевта), і сертифікація по програмі «КПТ+» підкреслює власне набуття специфічних компетентностей у сфері охорони психічного здоров’я, які може використовувати особа того чи іншого фаху у власній сфері праці (напр., соціального працівника, сімейного лікаря, медичної сестри, педагога, душпастира та ін.). Тож називатися КПТ-терапевтом випускник не зможе, але застосовувати техніки КПТ та належати до фахової спільноти КПТ – так!

КОНТАКТИ:

Український інститут
когнітивно-поведінкової терапії
 м. Львів, 79011, вул. Свєнціцького 17,
УКУ, офіс №044
тел. (+38)-096-38-26-330
(Олег Романчук, директор УІКПТ)
e-mail: i.cbt.org.ua@gmail.com

Підпишіться на розсилку новин УІКПТ, щоб бути вчасно проінформованими про останні новини, анонси та активності Інституту.

Новини, світлини, анонси подій, аудіо та відеозаписи лекцій, інтерв’ю – слідкуйте за нами у соціальних мережах:

© Український інститут когнітивно-поведінкової терапії