Ми свідомі, що розвиток в Україні ефективної системи послуг у сфері охорони психічного здоров’я неможливий без розвитку якісних освітніх програм у доказових формах психотерапевтичної допомоги, зокрема КПТ. Саме тому забезпечення якісної освіти, яка реалізується у відповідності до усіх міжнародних вимог та стандартів якості є ключовим пріорітетом УІКПТ.

КПТ є невід'ємною частиною сучасної, цілісної, ефективної моделі турботи про психічне здоров'я.

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) є одним з провідних, сучасних, науково-обґрунтованих методів психотерапії. Вона базується на усвідомленні того, що при багатьох психіатричних розладах та психологічних проблемах спотворене сприйняття реальності (себе, інших людей, майбутнього і т.п.), а також неадекватні дії у відповідь на існуючі проблеми є основними факторами, що підтримують розвиток, утримання існуючих проблем та розладів. Відповідно критично переосмислюючи своє сприйняття дійсності та свою поведінку, з допомогою психотерапевта клієнт намагається змінити дисфункційні, негативні взірці та цикли мислення та поведінки на більш об’єктивні та корисні – такі, що сприятимуть покращенню емоційного стану, вирішенню міжособистісних та інших проблем, зміні життєвої ситуації на краще.

Когнітивно-поведінкова терапія базується на стосунку партнерської співпраці між клієнтом та терапевтом. У процесі спільного дослідження існуючих проблем терапевт та клієнт вибудовують спільне розуміння проблеми/розладу, формулюють цілі та тоді співпрацюють над їх досягненням. Це передбачає активну участь клієнта у процесі терапії, виконання ним домашніх завдань, орієнтацію на те, щоб зрештою змогти бути собі самому “психотерапевтом”.

24

Доведена ефективність у лікуванні поширених психічних розладів

Ефективність когнітивно-поведінкової терапії при багатьох психіатричних розладах встановлена ґрунтовними науковими дослідженнями. У сучасну еру доказової медицини КТП має наукові докази ефективності щодо ряду найбільш поширених психічних розладів. Відповідно сучасними протоколами професійних асоціацій психіатрів та психотерапевтів, рекомендаціями міністерств охорони здоров’я та ВООЗ вона є включена як одне з “втручань першого вибору” в допомозі особам з поширеними психічними розладами – нижче вказані основні з них.

Депресія

КПТ є рекомендованим втручанням, поруч з антидепресантами, при лікуванні депресії, а також попередженні її рецидивів та менеджменті суіцидальності.

Тривожні розлади

КПТ є методом вибору у терапії усіх тривожних розладів: простої і соціальної фобії, панічного розладу, генералізованого тривожного та ОКР.

ПТСР

Травмо-фокусована КПТ, поруч з методом EMDR є основними втручаннями у лікуванні посттравматичного стресового розладу.

Залежності

КПТ, інтегрована в комлексну модель допомоги при розладах вживання психоактивних речовин, а також інших формах залежної поведінки, зокрема ігровій залежності та ін.

Розлади харчової поведінки

КПТ має спеціалізовані моделі терапії розладів харчової поведінки (булімії, анорексії та ін.), а також є ефективним підходом у менеджменті маси тіла для людей з ожирінням.

Шизофренія

КПТ є включена у протоколи лікування шизофренії як важливий компонент комплексного плану допомоги, поруч з медикаментозною терапією та іншими втручаннями.

Нейророзвиткові розлади

КПТ є важливою частиною допомоги дітям, молоді з нейророзвитковими розладами (РДУГ, аутизмом, тікозними розладами та ін.), залучаючи у допомогу їм їх рідних та їхнє соціальне оточення.

Поведінкові розлади

КПТ є важливою складовою допомоги дітям та молоді з поведінковими розладами. Важлива складова цієї допомоги – навчання батьків навичок позитивного поведінкового керівництва.

Особистісні розлади

КПТ існує також у довготривалому форматі необхідному для допомоги особам з розладами особистості. Ефективність КПТ та спеціального підвиду, схема-терапії, у даній сфері є доведена рядом сучасних досліджень.

КПТ не вчить людей думати “позитивно”, вона спрямована на розвиток об’єктивного, критичного, корисного мислення, на звільнення від  іллюзій, помилкових суджень та переконань, подолання некорисних моделей мислення та поведінки. Протидіючи цим дисфункційним моделям, КПТ допомагає долати психічний розлад, запобігати його рецидивам, зміцнювати резилієнтість – і загалом бути творцем щасливого та змістовного життя…

Олег Романчук
директор УІКПТ
лікар-психотерапевт, дитячий та підлітковий психіатр
КПТ-терапевт/супервізор/викладач
40

Сучасна КПТ - родина багатьох напрямків та моделей

Когнітивно-поведінкова терапія є інтегративним підходом і використовує широкий, арсенал технік та втручань (у тому числі з інших методів психотерапії), використовуючи їх у індивідуальному випадку кожного клієнта на досягнення терапевтичних цілей, базуючись на наукових моделях розуміння психічних розладів та шляхів зцілення. Сучасна КПТ не є однорідним підходом, а радше “домівкою” для великої родини методів, напрямків, шкіл. Ось лише деякі з них.

https://www.traditionrolex.com/16

Когнітивна терапія

Зосереджена насамперед на розвитку критичного, вільного мислення. Авторами підходу є Аарон Бек та Альберт Елліс – батьки “когнітивної революції” у сучасній психології

Поведінкова терапія

Зосереджена на зміні дисфункційних моделей поведінки, на розвитку корисних поведінкових стратегій, навчанні навичок, вирішенні існуючих проблем.

Схема-терапія

Методика терапії особистісних розладів, що окрім КПТ включає в себе техніки психодинамічної, емоційно-фокусованої, гештальт-терапії, експеріентальних та творих методів.

Майндфулнес-підхід

Є “третьою хвилею КПТ” і переносить увагу з роботи зі змістом думок над зміною самих когнітивних процесів, плекає уміння “стишуватися та бути тут і тепер” та ін.

DBT

Діалектична поведінкова терапія – ефективний підхід скерований на навчання навичок, що є основою емоційної та інтерперсональної компетентності.

АСТ

Терапія зобов’язання та прийняття – відноситься до підходів “третьої хвилі” – інтегрує майндфулнес підхід, функціональну поведінкову терапію та фокусується на цінностях особи.

Метакогнітивна терапія

Як і майндулнес включає в себе роботу не стільки зі змістом мислення, як з порушеннями у когнітивних процесах. Змінює дисфункційні моделі зосередження уваги, переживань та інші когнітивні патерни.

Трансдіагностичний підхід

Фокусує увагу не стільки над роботою з окремими розладами, як з дисфункційними процесами, що лежать в основі психопатології і виходять за межі окремих “діагнозів”.

CFT

Терапія зосереджена на розвитку само-співчуття – сфокусована на подоланні внутрішньої критики, самознецінення, ставить собі за ціль плекання прийняття, співчуття, доброзичливості до себе.

Основи теорії та емпіричний статус КПТ

Рекомендуємо на цю тему прочитати перший та другий розділи книжки Дейвіда Вестбрука “Вступ у КПТ”. І загалом рекомендуємо усім цей чудовий, сучасний підручник –  це справді історична книга – перше видання українською мовою посібника з когнітивно-поведінкової терапії.

16

Як працює КПТ

Ефективність КПТ базується на розумінні психічних розладів – їх причин, механізмів розвитку та підтримуючих процесів – а також механізмів резилієнтності (опірності розвитку) та одужання. Відтак, маючи емпірично-обгрунтовану модель психічних розладів (а також психічного здоров’я), КПТ вибирає “мішені” втручань, розробляє, досліджує ефективність та вдосконалює відповідні техніки та способи їх застосування. Відтак КПТ прагне бути не лише ефективним втручанням, але також мати розуміння “механізму дії” та можливість вдосконалення та розвитку – у пошуку усе ефективніших методів допомоги… Пропонуємо вам кілька наших публікацій, що висвітлюють КПТ-модель розуміння специфічних розладів та їх терапії та превенції.

Книжки самодопомоги

УІКПТ у співпраці з Інститутом психічного здоров’я УКУ видано цілий ряд книг самодопомоги у моделі КПТ українських та західних авторів  у серії “Сам собі психотерапевт”.

18

Широка сфера застосування та різноманіття форматів допомоги

Сучасна КПТ має широку сферу застосування впродовж усіх етапів життя людини: у роботі з дітьми, молоддю, дорослими,  людьми літнього віку. КПТ застосовується у форматі індивідуальної, сімейної та групової роботи. На основі КПТ розроблені також чисельні програми самодопомоги у формі книг, відео та он-лайн програм. КПТ застосовується не лише у допомозі людям з розладами у сфері психічного здоров’я, а загалом у форматі “КПТ+” як превентивний та орієнтований на особистісний зріст та якість життя підхід.

КПТ є методом, що у розвинених західних країнах входить в обов’язкову освіту фахівців сфери охорони психічного здоров’я – психіатрів, клінічних психологів та ін. Освіта у КПТ регулюється міжнародними стандартами, що сформовані провідними фаховими спільнотами з КПТ, та процедурами акредитації.

Лікування

Терапія розладів та проблем у сфері психічного здоров’я.

Превенція

Попередження розладів та проблем у сфері психічного здоров’я, зміцнення резилієнтності.

Промоція

Плекання особистісного зросту, стосунків, щасливого та змістовного життя.

Індивідуальна терапія

Модель партнерської командної роботи націленої на розвиток компетентностей самодопомоги.

Сімейна терапія

Вирішення інтерперсональних труднощів та плекання подружніх стосунків, стосунків між батьками та дітьми.

Групова терапія

Використання потенціалу групи для взаємопідтримки, допомоги та спільного навчання – як для терапії, так і превенції та промоції.

Консультування організацій

Допомога у розбудові програм турботи про психологічний добробут працівників, плекання стосунків, творчого потенціалу працівників та команд.

Коучинг

Плекання особистісного зросту, робота над життєвими цілями і планами, плекання стосунків, побудова щасливого та змістовного життя.

Програми самодопомоги

У формі книг, онлайн-програм, додатків для гаджетів. Як специфічна щодо наявних розладів та проблем, так і більш широка в напрямку плекання резилієнтності.

Замовити дзвінок

або

Поставити запитання