УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВОЇ ТЕРАПІЇ

Програма підготовки викладачів та супервізорів методу КПТ

(спеціалізований проект)

icon_25

Про навчальну програму

Дана програма є для нас особливою –  адже вона готує покоління супервізорів та викладачів КПТ, які будуть активними творцями розвитку КПТ в Україні, лідерами змін – людей, від яких великою мірою залежатиме поширення і розвиток методу КПТ у нашій країні. Ця програма справді про наше майбутнє – вона про передачу знань від покоління до покоління, про те, що відображає в суті своїй наш логотип – бо совеня врешті має вирости, зміцніти і летіти далі… Це зрештою наша мрія, як викладачів і супервізорів, щоби врешті наші учні могли продовжити розпочату нами подорож і піти далі… Ця програма створена з любов’ю до нашої країни – адже ми свідомі, що саме в руках супервізорів плекання наступних поколінь фахівців КПТ в Україні, а відтак турбота про психічне здоров’я майбутніх поколінь…

Тож ми підготували дану програму з особливою ретельністю, інтегрувавши усі найкращі сучасні практики підготовки супервізорів та викладачів КПТ, базуючи її на міжнародних стандартах та втілюючи в кращих традиціях нашої національної школи КПТ – тож сердечно запрошуємо!

icon_02

Міжнародна акредитація

Програма акредитована УАКПТ за стандартом підготовки викладачів/супервізорів Європейської асоціації КПТ (EABCT)

icon_49

Подорож у спільноті

Програма є досвідом спільної подорожі, вона плекає творців та лідерів національної спільноти КПТ, розвиває стосункову майстерність…

icon_48

Дорога зросту

Ця подорож – про зріст – особистісний, професійний. Вона розвиває уміння плекати зростання і є свого роду курсом “садівництва”…

icon_42

Маршрут становлення супервізором та викладачем

Дорога становлення викладачем/супервізором методу КПТ є довгою та вимогливою – водночас цікавою, натхненною, творчою. Суть не в здобутті статусу, а в розвитку необхідних компетентностей, особистісних якостей, що створюють необхідні передумови для плідної праці  у цій важливій ролі. Саме тому у даній програмі ми не маємо чітко окреслених дедлайнів та термінів – вона радше створює необхідні умови для зросту та “дозрівання”, аніж просто забезпечує формальні вимоги для акредитації. Спробуємо окреслити етапи цієї дороги, які схоже до поверхів будівлі надбудовуються один над одним, творячи необхідну, цілісну загальну конструкцію:

Успішно завершити базову навчальну програму з КПТ УІКПТ

Це основа. Фундамент. Саме на нього ляже уся подальша "конструкція" знань та навиків. Ми вболіваємо за різноманіття різних підходів і шкіл КПТ, але водночас дану програму будуємо як надбудову до попередньої освіти у нашій програмі та моделі - тому участь у даній програмі відкрита виключно для випускників УІКПТ, вона є частиною творення нашої традиції, нашої школи...

Здобути клінічний досвід та розвинути належну майстерність у КПТ

Щоб стати добрим супервізором та викладачем, необхідно насамперед бути досвідченим фахівцем у методі КПТ, мати широкий і різноманітний досвід практики КПТ з різного роду клієнтами, зокрема і комплексними, складними випадками (згідно вимог до акредитації - щонайменше 5 років клінічного досвіду та щонайменше 50 пацієнтів, з яких щонайменше 10 - складні випадки). Саме досвід є головною нашою опорою у практиці викладання та супервізування - тому він є основою усього. Ця подальша практика має бути звісно за підтримки супервізорів. І власне рекомендація двох супервізорів УІКПТ, які регулярно супроводжували вас в цьому досвіді, є основою до зарахування на навчальну програму. Ця практика звісно має бути в контексті продовження професійного розвитку та активного життя у фаховій спільноті - тож ми очікуємо, що учасники програми є активними членами Української асоціації КПТ, мають бездоганну етичну репутацію та залучені у різні просвітницькі, наукові, соціальні проекти асоціації.

Здобути базові компетентності у супервізуванні та викладанні КПТ

Це вже надбудова. Саме за допомогою семінарів даної програми ми допомагаємо учасникам здобути належні теоретичні знання та розвинути практичні навички у даній сфері. Бути добрим фахівцем у КПТ - важлива передумова, але для викладання та супервізування необхідно розвинути і здобути цілий ряд додаткових компетентностей - саме їх дає дана програма. І ми підготували цілісну, багатокомпонентну навчальну програму, що вводить фахівця у науку і мистецтво навчання та супервізування...

Розвинути майстерність викладача/супервізора методу

Наступним етапом є проміжна акредитація супервізора/викладача-аспіранта. Вона є формою допуску до практики супервізії та викладання. Ми організовуємо цей етап як свого роду інтернатуру, де аспірант працює поруч з досвідченими викладачами та супервізорами, поступово від спостереження і асистування переходячи до усе більшої самостійної праці з належною супервізійною підтримкою. Ми даємо можливість реалізувати цей етап, працюючи у навчальних проектах нашого Інституту поруч з акредитованими викладачами/супервізорами. Цей етап завершується здобуттям належних компетентностей та акредитацією. Це велике свято для нас, це фініш довгої дороги, але по суті це теж і старт - тому що далі постійна дорога розвитку...

Подальша праця, служіння, розвиток...

Усіх випускників даної програми, що завершили успішно навчання і здобули акредитацію викладача та супервізора, ми запрошуємо працювати в УІКПТ. Ми впевнені, що нас чекає усіх разом захоплююча подорож розвитку КПТ в Україні, творення просвітницьких, наукових, клінічних, соціальних проектів... Подорож у професійній спільноті... Подорож особистого зросту, творчої самореалізації... Ми переконані, що найбільш захопливі і цінні подорожі - це ті, які ми робимо разом - не даремно ж каже африканське народне прислів'я: "Хочеш іти швидко - іди сам, хочеш іти далеко - іди разом з іншими..." Тож запрошуємо!

icon_03

Формат програми

очне навчання (частина компонентів може бути у онлайн-форматі)

шість трьохденних семінарів впродовж 1.5 років навчання у форматі малої навчальної групи 

практика супервізій та викладання під супервізією в межах навчальних проектів УІКПТ (після одержання проміжної акредитації супервізора/викладача-аспіранта)
 
кількість компонентів навчальної програми може бути змінена/адаптована у залежності від потреб груп та індивідуальних учасників
icon_01

Викладачі

Керівник та основний ведучий програми: Олег Романчук
акредитований КПТ-терапевт, супервізор, викладач, директор УІКПТ та Інституту психічного здоров’я УКУ, лікар-психотерапевт, дитячий та підлітковий психіатр центру “Коло сім’ї”

До викладання та супервізій будуть також долучені усі члени команди супервізорів/викладачів УІКПТ

Олег Романчук
icon_32

Складові програми

Ми вибудували багатокомпонентну програму, яка веде до цілісного розвитку належних компетентностей супервізора та викладача методу КПТ. Ми базували цю програму на сучасних емпіричних рекомендаціях та визнаних міжнародних моделях підготовки супервізорів та викладачів методу. Ми реалізували уже цю програму вперше у 2014 році та інтегрували наш попередній досвід у оновлену модель.

icon_30

Навчальні семінари

Вивчення емпіричних засад і моделей професійного розвитку у КПТ. Відпрацювання навичок супервізування і викладання.

icon_33

Супервізована практика

Практика роботи супервізором та  викладачем-аспірантом у проектах УІКПТ. Супервізії супервізій та викладання.

icon_47

Творчі завдання

Розвиток навичок  просвітництва, реалізації проектів, плекання спільноти і т.д. у формі творчих завдань.

icon_27

Поглиблення у КПТ

Програма підтримує подальший фаховий розвиток у практиці КПТ. Вона теж вчить розвивати КПТ через наукові дослідження та практичні, творчі інновації.

icon_17

Опрацювання літератури

Самостійна робота з літературою, що стосується поглиблених сфер застосування КПТ,  а також теорією та практикою супервізування у КПТ.

icon_06

Оцінка компетентностей

Регулярний зворотній зв’язок на основі практики супервізії та викладання. Оцінка за допомогою шкали оцінювання компетентностей супервізора.

icon_13

Калібрування шкал

Вивчення ключових шкал оцінки компетентностей у КПТ. Практика групового оцінювання з відповідним калібруванням оцінок.

icon_41

Етична навігація

Праця над поглибленим розвитком етичної чутливості щодо різних вимірів практики КПТ, супервізування та викладання.

icon_45

Турбота про себе

Поглиблення навичок турботи про себе, плекання особистісного та професійного зросту, зміцнення резилієнтності.

icon_05

Тематичне наповнення

 • Сучасні стандарти освіти  у КПТ. Модель компетентностей. Огляд основних складових моделі
 • Методологія побудови та реалізації цілісних навчальних програм з КПТ
 • Функції та компетентності супервізора
 • Сучасні наукові моделі супервізування у КПТ
 • Методологія організації і проведення супервізій. Види і техніки супервізування
 • Структурування супервізії
 • Супервізійні цілі і супервізійний контракт
 • Стосунок супервізор-супервізант
 • Мистецтво і техніка зворотнього зв’язку
 • Плекання стосунків у супервізійній та навчальній групі
 • Методологія викладання КПТ. Техніки та методи викладання. Викладацька майстерність
 • Методологія побудови навчальних семінарів з КПТ
 • Специфіка навчання програм КПТ низької інтенсивності та різного роду спеціалізованих програм
 • Етапи професійного розвитку психотерапевта і специфічні завдання та виклики супервізування
 • Модель турботи про власний психологічний стан, особистісний розвиток та психічне здоров’я
 • Методологія оцінювання компетентностей у КПТ. Види оцінювання. Основні шкали.
 • Використання онлайн-формату та сучасних технологій у практиці, викладанні та супервізуванні КПТ
 • Етичні виміри практики супервізування і практики КПТ
 • Основні виклики у застосуванні КПТ при лікуванні психічних розладів та можливі шляхи їх подолання
 • Специфіка навчання та супервізування практики КПТ щодо специфічних психічних розладів
 • Супервізії для команд. Плекання розвитку мультидисциплінарних команд
 • Принципи створення та розвитку клінічних програм
 • Принципи підтримки професійного розвитку у КПТ
 • Принципи розбудови та плекання професійної спільноти
icon_14

Підсумкова акредитація за стандартом EABCT/УАКПТ

Ми організовуємо навчальну програму і доповнюємо її усіма необхідними компонентами для індивідуальних учасників, щоби врешті вони змогли здобути усі необхідні компетентності та відповідно успішно пройти акредитацію на супервізора/викладача згідно стандартів ЕАВСТ та УАКПТ. Втім тривалість цієї дороги для різних учасників може бути різною і, звісно, ми не можемо гарантувати успішного проходження – бо це уже залежить від самого учасника програми – ми ж можемо лише гарантувати надати усю необхідну з нашої сторони підтримку.

icon_16

Реєстрація інтересу щодо навчання на супервізора та викладача

У випадку, якщо ви випускник УІКПТ і вас цікавить у майбутньому навчання на програмі підготовки супервізорів та викладачів – ми будемо раді підтримати вас на цій дорозі і допомогти запланувати і організувати її належні етапи – тож напишіть нам чи розкажіть усно при нагоді і ми радо обговоримо, на якому етапі вашого професійного розвитку ви є зараз і як прокласти подальшу дорогу. Якщо ж супервізори УІКПТ, з якими ви регулярно працюєте, дають вам рекомендацію до навчання на супервізора – просимо нас повідомити про це – ми плануємо відкриття навчального проекту по мірі комплектації групи щонайменше з 8-10 осіб і сподіваємося це робити що два роки.

icon_20

Коли наступний проект?

Навчальна група 2021 року набрана.

Ми плануємо наступний набір у 2023 році.

Зверніть увагу, що можливість навчатися на проекті вимагає регулярного досвіду супервізій у супервізорів УІКПТ по завершенню базової програми і рекомендації до такого навчання супервізорами Інституту, які супервізують вас протягом тривалого часу і підтримують на дорозі професійного розвитку. Це свого роду “підготовчі курси” до навчання на програмі – і це обов’язкова складова. Тож якщо вас цікавить можливість участі у майбутньому на даній програмі – дайте нам знати і ми радо допоможемо вам організувати необхідні умови для проходження необхідних етапів професійного розвитку та належної супервізійної підтримки для готовності до участі у цьому проекті.

icon_31

Вартість участі

Встановлюється для конкретного проекту в залежності від кількості учасників, включеного об’єму супервізованої практики, індивідуалізованих до потреб окремих учасників компонентів навчальної програми та ін.

Замовити дзвінок

або

Поставити запитання