КПТ залежностей​

(спеціалізований проект)

03

Формат проекту

онлайн, у форматі малої групи – до 15 осіб

9 місяців, по 2 теоретично-практичні вебінари по 3 години щомісяця (разом 18 вебінарів, 54 навчальні години теорії та розвитку практичних навичок)  і по 3 години групової супервізії щомісячно (разом 9 сесій, 27 годин супервізій).

Початок наступного проекту: вересень 2024 року (попередньо)
 
Прийом заявок на проект 2024 року відкрито!
 
Кількість учасників у навчальній групі обмежена – зарахування на основі послідовності подання заявки.
 
Просимо звернути увагу на те, що заявку можуть подавати лише фахівці з наявністю базової психотерапевтичної освіти у КПТ – щонайменше на етапі наявності допуску до клінічної практики під супервізією.
14

Про навчальну програму

Дана програма побудована за принципом спеціалізованої клінічної ординатури у КПТ. Вона адресована фахівцям, що мають уже належну базову освіту і клінічний досвід у КПТ і бажають отримати поглиблену спеціалізацію у КПТ залежностей: розладів вживання психоактивних речовин (алкоголю, наркотиків), ігрової залежності та ін. Проект включає в себе поглиблений розгляд сучасних знань щодо залежностей, а також вивчення доказових моделей застосування КПТ щодо даних розладів. Модель клінічної ординатури передбачає невелику групу студентів (до 15 осіб), ведення усієї програми одним викладачем, що має відповідну спеціалізацію і досвід у даній сфері. Невелика кількість осіб у навчальній групі дозволяє приділити більшу увагу відпрацюванню необхідних практичних навичок та технік КПТ, що застосовуються при лікуванні залежностей – відтак проект має виразний практичний наголос, а відпрацювання навичок відбувається під безпосередньою супервізією викладача. Ще однією важливою особливістю моделі клінічної ординатури є поглиблена увага до навчання через клінічні випадки – відтак викладач представлятиме до обговорення та розгляду випадки з власної практики, але також формат малої групи дозволяє працювати у супервізійному груповому форматі і разом розглядати випадки терапії осіб з залежністю, що їх подають супервізанти.

04

Для кого?

Для фахівців з базовою КПТ освітою (завершеною чи в процесі здобуття на етапі супервізованої клінічної практики), які бажають спеціалізуватися у КПТ залежностей.

01

Керівник і ведучий програми

Карачевський Андрій Борисович,
кандидат медичних наук, лікар-психіатр, нарколог, психотерапевт, акредитований КПТ-терапевт, супервізор, викладач зі спеціалізацією і багаторічним досвідом праці у сфері КПТ залежностей.

21

Цілісна, багатокомпонентна навчальна програма

Дана програма націлена на розвиток необхідних клінічних компетентностей для застосування КПТ у сфері терапії залежностей, а відтак вона включає усі необхідні складові для їх розвитку.

07

Навчальні вебінари

Огляд основних теоретичних знань у даній сфері та їх практичного застосування.

43

Практикум

Відпрацювання специфічних технік КПТ під безпосередньою супервізією викладача.

23

Групові супервізії

Супервізування випадків учасників програми у форматі малої супервізійної групи.

34

Клінічні випадки

Навчання через розгляд клінічних випадків з практики викладача та учасників програми.

12

Опрацювання літератури

Самостійна робота з подальшим груповим обговоренням основних сучасних керівництв в КПТ залежностей.

06

Оцінка компетентностей

Перевірка теоретичних знань. Практичні заліки. Зворотній зв’язок щодо супервізованих випадків.

05

Тематика

 • Основи нейробіології та сучасного біопсихосоціального розуміння алкогольної залежності
 • Принципи обстеження. Виклики діагностики та залучення в терапію
 • Мотиваційне консультування
 • Кризові інтервенції
 • Протокол КПТ алкогольної залежності
 • Опіоїди, нейробіологія та особливості допомоги
 • Стимулятори, нейробіологія та особливості допомоги
 • Канабіс, нейробіологія та особливості допомоги
 • Клубні наркотики та нові психотропні речовини
 • Тютюнова залежність. КПТ-модель допомоги у припиненні куріння.
 • Групи самодопомоги АА, НА, АлАнон
 • Моделі реабілітації. Терапевтична спільнота
 • 12-крокова (“Мінессотська”) модель реабілітації. 12-крокова індивідуальна терапія
 • Співзалежність. Принципи роботи з родиною
 • Ігрова залежність
 • Виклики та труднощі у терапії залежностей
 • Менеджмент коморбідних розладів
 • Принципи попередження та менедженту рецидивів
 • Турбота про себе. Робота в команді
Розгорнути
20

Вартість участі

20 тис. грн, оплата у два платежі (посеместрово) по 10 тис. грн – вартість орієнтовна, буде уточнена після комплектації групи

25

Сертифікація

Учасники отримають сертифікат участі в даній програмі від УІКПТ. Даний сертифікат підтверджує години безперервного професійного розвитку, включно з годинами супервізій – зокрема для акредитації та реакредитації на КПТ-терапевта.

11

Реєстрація

Початок нового проекту: вересень 2024 року

Просимо звернути увагу на те, що заявку можуть подавати лише фахівці з наявністю базової психотерапевтичної освіти у КПТ – щонайменше на етапі наявності допуску до клінічної практики під супервізією.

Реєстрація на проект 2024 року відкрита. Кількість учасників у групі обмежено, зарахування на основі почерговості подання заявок.

Замовити дзвінок

або

Поставити запитання