Основи психіатрії

у інтегративній КПТ-моделі розуміння психічного здоров’я та його розладів

03

Формат проекту

2 семестри по 8 трьохгодинних занять (16:00-19:00) у онлайн-форматі + міжмодульна самостійна робота учасників

Початок наступного проекту: вересень 2024

Прийом заявок на проект 2024-2025 відкрито!

37

Чому дана програма?

Даний проект народився у відповідь на запити учасників наших освітніх проектів. Багато з них будучи психологами чи іншими фахівцями, що не мають медичної/психіатричної освіти, але уже працюють у сфері охорони психічного здоров’я чи готуються, навчаючись, до праці у даній сфері, просили нас створити програму, яка би давала цілісне розуміння основ психіатрії. Відтак наш задум – даною програмою допомогти даним фахівцям вибудувати надійний фундамент для ефективної, безпечної, етичної, науковообґрунтованої праці у сфері охорони психічного здоров’я. Тому ми вибрали усе найголовніше – саму квінтесенцію психіатрії, основоположні сучасні наукові знання щодо діагностики та лікування психічних розладів і подали у інтегративній КПТ-моделі, щоби дати не лише знання, але насамперед глибоке розуміння ключових біопсихосоціальних процесів та взаємодій, що є як у основі розладів психічного здоров’я, так і механізмів одужання та резилієнтності. І звісно – ця програма може мати додаткову цінність для тих, хто поступає на 4-річний навчальний проєкт – як спосіб підготовки до вступних іспитів та самого навчання на програмі.

42

Про проект

Даний проект має своєю ціллю дати знання основ психіатрії у лаконічній і ясній формі психологам та іншим фахівцям, що працюють у сфері охорони психічного здоров’я (соціальним працівникам, педагогам, капеланам та ін.). Це теоретичний курс з прикладною орієнтацією – адже «немає нічого більш практичного, аніж добра теорія». Цей курс не лише про психопатологію – насамперед він про психічне здоров’я, про механізми його збереження та плекання. Але звісно ключова увага  в ньому буде приділена психічним розладам – як розумінню їх проявів, так і механізмів розвитку, шляхів зцілення та «діючої речовини» доказових методів терапії.

Ми сподіваємося, що здобуте розуміння основ психічного здоров’я та його розладів стане для учасників проекту надійним фундаментом для ефективного консультування, психотерапії, психосоціального чи духовного супроводу – а також роботи у мультидисциплінарній команді та мережевій взаємодії, даючи фахівцям різних спеціальностей спільну мову для комунікації та об’єднуючу парадигму для реалізації комплексної біопсихосоціальної допомоги. Ми сподіваємося також, що отримані  в проекті знання та навики стануть основою для етичної та безпечної праці, дозволяючи кожному діяти у межах власної професійної компетенції та ролі та здійснювати при потребі вчасне перескерування за належною діагностикою та лікуванням.

14

Про модель програми

Ми зробили дану програму у форматі онлайн-програми, щоби підтримати участь у ній фахівців з різних регіонів України і створити можливість у зручному форматі здобути базову компетентність з основ психіатрії. Навчальні вебінари відбуватимуться в інтерактивному форматі з великим акцентом на прикладне застосування теорії.

Головну увагу буде зосереджено не лише на здобутті сучасних знань про психічні розлади, але й  загалом на розумінні психічного здоров’я та ключових процесів, що його підтримують, та наявних доказових форм і методів допомоги. Ми хочемо допомогти не просто бачити розлади – але розуміти людину і ті процеси, які відбуваються в її психіці – саме тому ми представлятимемо інформацію, використовуючи клінічні випадки, а також плануємо застосовувати для домашній завдань методику перегляду та аналізу художніх фільмів.

Між вебінарами учасники опрацьовуватимуть рекомендовану літературу та навчально-методичні матеріали. Наше завдання не просто «прочитати курс», а допомогти засвоїти вивчений матеріал та перевірити якість здобутих знань – саме тому ми будемо регулярно впроваджувати розгляд клінічних випадків, ситуаційних задач та використовуватимемо регулярний тестовий контроль.

Програма містить також важливий ціннісний та стосунковий компонент, ми вболіваємо за подолання стигми, неосудливе сприйняття осіб з психічними розладами, плекання поваги до гідності та цінності життя кожної людини. І як в усіх наших проектах – ми хочемо створити простір для побудови професійної спільноти та партнерських стосунків між учасниками програми.


07

Навчальні вебінари

Вивчення теорії, відпрацювання навичок, групова взаємодія

22

Відпрацювання практичних навичок

Вправляння у навичках обстеження та психоедукації

12

Міжмодульна самостійна робота

Самостійна робота з навчально-методичними матеріалами

27

Перегляд фільмів

Рефлексії над вибраними фільмами для поглиблення розуміння

34

Обговорення випадків

Спільний аналіз та обговорення клінічних випадків

17

Тестовий контроль знань

Регулярна помодульна перевірка здобутих знань

17

Тематичне наповнення

 • Визначення психічних розладів. Сучасні системи класифікації психічних розладів.
 • Основи нейробіології психічних функцій та їх розладів
 • Основні симптоми психічних розладів
 • Інтегративна КПТ-модель розуміння психічних розладів, психічного здоров’я та стійкості/резилієнтності
 • Огляд методів обстеження у психіатрії. КПТ-модель обстеження. Загальні принципи психоедукації.
 • Огляд сучасних протоколів лікування психічних розладів і основних видів доказових втручань у сучасній психіатрії (фармакотерапія, психотерапія та ін.) та форматів (амбулаторна, стаціонарна допомога та ін.).
 • Загальні сучасні принципи організації мережевої багаторівневої системи турботи про психічне здоров’я. Система заходів превенції, терапії та плекання психічного здоров’я.
 • Особливості психічних розладів у різних вікових етапах: дитяча та підліткова психіатрія, перинатальна психіатрія, геріатрична та ін.
 • Розлади особистості
 • Депресивні розлади. Біполярний розлад. Проблема суїцидальності
 • Тривожні розлади: проста і соціальна фобія, панічний розлад, агорафобія, генералізований тривожний розлад
 • Розлади із соматичною симптоматикою та тривогою за здоров’я. Проблеми охорони психічного здоров’я у людей з соматичними захворюваннями.
 • Обсесивно-компульсивний розлад та пов’язані розлади ОКР-спектру.
 • Постравматичний стресовий розлад та інші розлади пов’язані зі стресом та травмою.
 • Дисоціативні розлади
 • Розлади харчової поведінки
 • Розлад із дефіцитом уваги та гіперактивністю у дітей, молоді та дорослих
 • Розлади спектру аутизму, розлади інтелектуального розвитку та інші нейророзвиткові розлади
 • Розлади спектру шизофренії та інші психотичні розлади
 •  Нейрокогнітивні розлади
 • Розлади поведінки та імпульс-контролю
 • Розлади сну
 • Розлади видільних функцій
 • Розлади сексуальних функцій. Гендерна дисфорія. Парафілійні розлади
 • Розлади вживання психоактивних речовин
 • Пережиття втрати, розлад ускладненого пережиття втрати

 

Щодо усіх перерахованих психічних розладів буде висвітлено такі питання, як визначення, діагностичні критерії, ключові симптоми і форми розладу, епідеміологія, розуміння механізмів розвитку; перебіг, прогноз, можливі наслідки і вплив на різні сфери життя, коморбідності; особливості діагностики та диференційної діагностики; рекомендації сучасних протоколів щодо лікування даного розладу та прогноз ефективності; особливості психоедукації при даному розладі. При викладанні діагностичних критеріїв та рекомендацій допомоги ми опиратимемося насамперед на діагностичній системі DSM-5 та на протоколах NICE.

 

Розгорнути

«Наша навчальна ціль у даному проекті – не просто допомогти «впізнавати розлади», і жодною мірою – не навчитися «чіпляти діагностичні етикетки». Наша ціль – насамперед допомогти глибоко розуміти людину та ті процеси, які відбуваються у її психічному житті. Розуміти цілісно – у взаємопов’язаності біологічних, соціальних складових та інтрапсихічних процесів мислення, регуляції поведінки, емоцій, формування пам’яті та ін. Розуміти – і розумом, і «серцем» – щоби мати ясність бачення необхідну для діагностики та терапії та емпатичне відчуття, яке є таким важливим для побудови стосунку та надання співчутливої підтримки. Бо тільки так зрештою ми зможемо допомогти на дорозі зцілення, на дорозі зросту…»

Олег Романчук
директор УІКПТ, розробник моделі даної програми

04

Для кого?

Для широкого кола фахівців сфери охорони психічного здоров’я – психологів, сімейних лікарів, медичних сестер, соціальних працівників, капеланів, педагогів та ін.

І звісно окремою категорією – для вступників на навчальну програму з КПТ, щоби дати їм надійний фундамент для здобуття психотерапевтичної освіти та якісну підготовку до вступних іспитів.

01

Викладачі

Софія Влох
лікар-психіатр центру «Коло сім’ї», акредитований терапевт, супервізор та викладач-аспірант методу КПТ  – основний викладач і координатор програми

до викладання окремих тем можуть бути залучені при потребі фахівці з команди УІКПТ, що спеціалізуються у даній тематиці

25

Сертифікація

По завершенню проекту та виконанні усіх його умов учасники отримають електронний сертифікат про успішне завершення програми від Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії.

Умовою одержання сертифікату є повноцінна участь в усіх вебінарах (в режимі увімкненої камери, роботи у групах відпрацювання навичок), виконання усіх домашніх завдань, опрацювання обов’язкової літератури та успішна здача тестових контрольних робіт. У випадку пропуску з поважних причин (через проблеми з електрикою та ін.) – зараховується перегляд відеозапису.

20

Вартість участі

Вартість діючого проекту 15000 грн за семестр (загалом 30000 грн). Оплата у два платежі щосеместру.

11

Реєстрація на участь у програмі

Для реєстрації на участь у програмі необхідно заповнити аплікаційну заявку у форматі онлайн-форми та здійснити оплату згідно інструкцій, що будуть надіслані згодом після реєстрації необхідної кількості заявок для набору групи.
 
Кількість учасників у навчальній групі обмежена. Зарахування на основі послідовності реєстрації заявок.
 

Прийом заявок на проект 2024-2025 відкрито!


Замовити дзвінок

або

Поставити запитання