Турбота про психічне здоров'я у загальній медичній практиці

(з основами КПТ)

03

Формат проекту

2 семестри по 6 занять у онлайн-форматі + міжмодульна самостійна робота учасників

Розклад занять: 7/11; 21/11; 5/12; 19/12 2023 року; 9/01; 23/01; 6/02; 20/02; 5/03; 19/03; 2/04; 16/04 2024 року. 

Час занять: 16:00 -19:30

Набір заявок на проект закрито!

11

Реєстрація на участь у програмі

Для реєстрації на участь у програмі необхідно заповнити аплікаційну заявку у форматі онлайн-форми та здійснити оплату згідно інструкцій, що будуть надіслані згодом після реєстрації необхідної кількості заявок для набору групи.
 

Кількість учасників у навчальній групі обмежена. Зарахування відбувається на основі розгляду заявок і співбесіди.

 

За наявності запитань щодо реєстрації та проекту загалом, просимо контактувати з керівником проекту Ольгою Сергієнко (тел. +38-099-91-65-559).
20

Вартість участі

10000 грн за семестр (загалом 20000 грн). Оплата у два платежі щосеместру.

14

Про проект

Даний проект адресований насамперед для сімейних лікарів, а також фахівців окремих медичних спеціальностей, яких цікавить комплексний біопсихосоціальний підхід у медицині, і які бажали б покращити розуміння психічного здоров’я та його порушень, а також вдосконалити навички комунікації та інтерперсональної взаємодії, зокрема у стосунку лікар-пацієнт, та оволодіти основними техніками сучасного доказового психотерапевтичного підходу – когнітивно-поведінкової терапії для застосування їх у щоденній практиці лікаря (для допомоги у адаптації пацієнта до досвіду хвороби, вирішення проблем, покращення якості життя, пережитті втрати, розвитку стресостійкості, подоланні шкідливих звичок, дотриманні режиму лікування та здорового способу життя та ін.). Програма ставить собі за ціль також допомогти лікарям розвинути необхідну чутливість, оволодіти методами скринінгу для виявлення поширених психічних розладів, а також навчити проводити психоедукацію та скеровувати пацієнтів за спеціалізованою психіатричною/ психотерапевтичною допомогою при потребі. Окрему увагу звернено на розвиток в учасників програми навиків турботи про власний психологічний стан та особистісний розвиток, принципів психологічної самодопомоги, навичок відновлення, розвиток стресостійкості. Ми переконані, що кожен лікар, незалежно від спеціальності, неминуче потребує бути «трохи» психологом і психотерапевтом – і що роль лікарів у турботі про психічне здоров’я та благополуччя є особливо важливою – як у виявленні, так і організації допомоги і превенції розладів психічного здоров’я. Тож даний проект ставить собі за ціль забезпечити якісну, сучасну, практично-орієнтовану освіту у сфері охорони психічного здоров’я для широкого кола лікарів, які не є первинно психіатрами/психотерапевтами і сприяти формуванню необхідних психологічних та психотерапевтичних компетентностей у медичних працівників.

23

Для кого?

Даний проект спеціально розроблений для лікарів різних спеціальностей (сімейні, кардіологи, гастроентерологи, неврологи та ін.), що працюють у загальній медичній практиці і бажають підвищити власні знання та навики у сфері турботи про психічне здоров’я та благополуччя своїх пацієнтів, а також для турботи про себе з метою запобігання професійному вигоранню та плекання психологічного розвитку та благополуччя.

01

Викладачі

команда УІКПТ, акредитовані викладачі методу КПТ, а також наші колеги-фахівці, запрошені до викладання окремих тем.

Керівник проекту: Ольга Сергієнко, лікар-психотерапевт, акредитований терапевт, супервізор та викладач методу КПТ, керівник Київської філії центру здоров’я та розвитку “Коло сім’ї”

05

Структура програми та її основні складові

 • шість місяців навчання: дванадцять вебінарів, по вівторках, один раз на два тижні
 • загалом 78 навчальних годин, з них 42 год. очного навчання та 36 год. організованої самостійної роботи учасників (опрацювання літератури, перегляд відео технік, виконання домашніх завдань та ін.)
08

Компетентності, що їх здобудуть учасники програми

 • Сучасне розуміння психічного здоров’я, стресостійкості, основних психічних розладів та емпірично-обгрунтованих шляхів допомоги
 • Навики виявлення психічних розладів, психоедукації та скерування пацієнтів за належною допомогою
 • Розуміння значення психосоціальних факторів у адаптації людини та її родини до наявності соматичного розладу та можливі шляхи допомоги у коупінгу зі стресами пов’язаними із захворюваннями
 • Навики інтерперсональної ефективності у побудові стосунку та комунікації з пацієнтами та їх рідними
 • Базові техніки КПТ та можливості їх застосування у форматі виконання ролі лікаря для допомоги пацієнтам у коупінгу з досвідом хвороби
 • Навики турботи про власний психологічний стан, захисту від вигорання
21

Методологія навчання

 • Програма створена за сучасною моделлю компетентностно-орієнтованого навчання
 • Вебінари сфокусовані на розгляді основних теоретичних концепцій, їх прикладного застосування та розвитку практичних компетентностей у застосуванні базових технік КПТ
 • Кожен вебінар включає в себе елементи супервізії практичних навичок та застосування технік КПТ у сфері власної праці та як методу самодопомоги
 • Кожна тема супроводжуватиметься опрацюванням додаткових навчальних матеріалів, переглядом рекомендованих фільмів та відеодемонстрацій технік, застосуванням технік КПТ для себе та у сфері власної праці
 • Підтримуємо атмосферу сприятливу до спільного навчання  у фаховій спільноті, обміну знаннями та досвідом, взаємодопомоги
17

Тематика навчальної програми

 • Вступ у когнітивно-поведінкову терапію: основи теорії та ключові принципи.
 • Базові техніки КПТ: поведінкові, когнітивні, майндфулнес.
 • Сучасні підходи до розуміння психічного здоров’я та психічних розладів. Основні психічні розлади: сучасне розуміння, симптоми, діагностика та диференційна діагностика, доказові втручання, роль лікаря у виявленні, допомозі та превенції.
 • Резилієнтність/стресостійкість особи – складові та способи плекання.
 • Особистість людини. Поняття особистісної зрілості та особистісних розладів. Плекання особистісного здоров’я та розвитку.
 • Психологія хворої людини. Допомога у адаптації до досвіду хвороби та забезпеченні якості життя.
 • Базові техніки КПТ у допомозі з коупінгом з досвідом соматичної хвороби.
 • Стосунок пацієнт-лікар: основи інтерперсональної ефективності для медиків.
 • Особливі виклики та ситуації: робота з особами термінально хворими, неповносправними, супровід рідних,  психосоціальний вимір больових синдромів, супровід осіб, що переживають втрату близької особи, та ін.
 • Депресія: симптоми, діагностика, доказові методи допомоги. Базові техніки КПТ депресії. Базові техніки КПТ, що використаються у психотерапії депресії.
 • Тривожні розлади: види, симптоми, методи виявлення, доказові методи допомоги. Базові техніки КПТ тривожних розладів.
 • Окремі розлади «психосоматичного спектру» та їх менеджмент у загальній медичній практиці: панічний розлад, соматоформні розлади, іпохондричний, «тривога за здоров’я» та ін.
 • Травма і посттравматичний стресовий розлад. Перша психологічна допомога.
 • Основи турботи про власний психологічний стан та захисту від вигорання
Розгорнути
04

Умови участі у даному проекті

 • Наявність вищої медичної освіти, проект орієнтований на лікарів різних медичних спеціальностей (сімейні, кардіологи, гастроентерологи та ін.), приймаються також лікарі-інтерни.
 • Наявність належних комунікативних/ інтерперсональних вмінь, дотримання етичних стандартів медичної практики.
39

Відгуки випускників програми

25

Сертифікація

учасники даного проекту, що успішно виконали усі його вимоги, одержують підсумковий сертифікат про завершення даної програми від Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії. Даний сертифікат не присвоює кваліфікації когнітивно-поведінкового терапевта (підготовка на психотерапевта методу КПТ відбувається за стандартом ЕАВСТ на чотирьохрічній базовій навчальній програмі УІКПТ), але підтверджує здобуття цільових компетентностей даної програми.

Замовити дзвінок

або

Поставити запитання