УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВОЇ ТЕРАПІЇ

675666

Інтеграція майндфулнес у КПТ

pic1

Формат проекту

Річна програма у онлайн-форматі

Складові програми: 8 групових сесій власного досвіду, одноденний ретрит, 8 навчальних вебінарів, 8 практикумів у підгрупах

Початок проекту: 15 травня 2020 року    Прийом заявок: до 10 травня 2020 року

Про майндфулнес

З англійської майндфулнес означає “повна свідомість” – це свого роду здатність бути вповні присутнім та свідомим. Це здатність досвідчувати реальність з прийняттям, цікавістю, відкритістю, доброзичливістю та неосудливістю. Стан майндфулнес можна порівняти зі станом доброї координації психічних процесів – регуляції уваги, сприйняття, мислення, емоцій, розуміння інших та себе, зв’язку зі своїми потребами та цінностями. Стан майнфулнес є свого роду  нашим потенціалом –  він пов’язаним з розвитком особистості, найкращих якостей, які можуть бути в людині: розумінням себе та інших, доброзичливістю та співчуттям, ясністю думок та мудрістю, виваженістю дій, емоційною та соціальною компетентністю. І стан майндфулнес можна свідомо плекати за допомогою майндфулнес-практик, які були відомі людству щонайменше впродовж трьох тисячоліть, а зараз були “наново відкриті” для широкого загалу завдяки сучасним науковим дослідженням – і це відкриває унікальні можливості до їх застосування плекання особистісного зросту, резилієнтності, лікуванні психічних розладів.

Наукові дослідження вказують на те, що регулярне практика майндфулнес веде до цілого ряду позитивних ефектів на психологічне благополуччя людини та на її фізичне здоров’я. Покращується імунітет, зміцнюється стресостійкість/резилієнтність, емоційна регуляція, когнітивні та творчі здібності, розвивається  більша інтерперсональна чутливість, а відтак соціальна компетентність, загалом покращується якість життя, суб’єктивне відчуття щастя. Майндфулнес-втручання набувають відтак усе ширшого застосування у клінічній практиці – як такі, що орієнтовані на плекання психічного здоров’я та резилієнтності, так і такі, що посилюють ефект доказових форм втручань, зокрема когнітивно-поведінкової терапії, і стають частиною протоколу психотерапії цілого ряду психічних розладів, зокрема депресії, тривожних розладів, ПТСР, особистісних та ін.

Ми прагнемо, щоби даний проект був насамперед можливістю для його учасників вкорінитися глибоко у традицію майндфулнес та інтегрувати цей підхід у власне життя. Адже, щоби передати щось іншим - ми насамперед маємо бути носієм цього. Щоби навчити наших клієнтів навиків майндфулнес - самі володіти ними. Ми маємо бути тим, що ми вчимо... Ми хочемо, щоби цей проект став захоплюючою подорожжю особистого зросту та відкриття нових обріїв, нових перспектив того, яким ми може бути наше життя, якщо ми принесемо у нього більше тиші, присутності, відкритості, цікавості, прийняття...

сова летить майндф прозоро

Про проект

Даний навчальний проект є спеціалізованою навчальною програмою для фахівців методу когнітивно-поведінкової терапії. Метою даного проекту є з одного боку сприяти застосування фахівцями майндфулнес практик для себе – і справді глибокого “вкорінення” у майндфулнес, а з іншого – розвиток специфічних компетентностей для того, щоби інтегрувати у емпірично-обгрунтований спосіб майндфулнес-техніки у процес когнітивно-поведінкової терапії, консультування та коучингу, як для допомоги пацієнтам у подоланні психічних розладів, так і попередження рецидивів та плекання особистісного розвитку, резилієнтності, щасливого та змістовного життя.

Структура програми відповідно складається з двох компонентів:

(1) власний досвід майндфулнес у форматі групової програми MBSR (mindfulness based stress reduction – подолання стресу з допомогою майндфулнес)
(2) навчання зосереджене на розвитку специфічних фахових компетентностей необхідних для інтеграції майндфулнес у КПТ, як у формат індивідуальної психотерапії, так і консультування та коучингу.

Власний досвід за програмою MBSR

Даний компонент включає в себе 8 щотижневих занять (тривалістю 2-2.5 год) та одноденного ретриту.
Групу ведуть сертифіковані за міжнародним стандартом тренери груп MBSR: Юля Стадницька та Олена Муха. По завершенню цього компоненту (за умови присутності на усіх модулях і регулярної практики) учасники отримують міжнародного стандарту сертифікат власного досвіду, який є передумовою навчання на тренера стандартизованих групових програм з визнаним емпіричним статусом MBSR чи MBCT (майндулнес-базованої когнітивної терапії). Такого роду навчання для тренерів груп планується організувати у майбутньому в Україні.

Навчання щодо інтеграції майндфулнес у КПТ

Даний компонент програми починається після проходження учасниками компоненту власного досвіду і складається з восьми щомісячних півторагодинних семінарів та супутніх практичних занять у малих групах для практичного відпрацювання у супроводі тренерів відповідних навичок. В ході вебінарів буде вибудувана цілісна модель багаторівневого впровадження майндфулнес у індивідуальну КПТ з розумінням емпірично-обгрунтованих показів і протипоказів, підбором технік специфічних до різних фаз та завдань терапії/коучингу, наявних розладів та проблем, а також культурального і духовного контексту клієнта. Основним викладачем цього компоненту буде викладач/супервізор КПТ Олег Романчук, асистентами, що проводитимуть практичні заняття у менших групах – тренери MBSR Олена Муха та Юля Стадницька, до викладання специфічних тематичних вебінарів можуть бути залучені додаткові інші фахівці.

Онлайн-формат

З огляду на ситуацію з коронавірусною пандемією і невизначеністю щодо того, як розвиватимуться події далі, ми вирішили даний проект зробити повністю у онлайн-форматі. У майбутньому інші набори можуть мати змішаний характери – частина онлайн, частина у формі очного семінару, ретриту та ін.

Методологія навчання

Різні компоненти програми цілісно об’єднані і разом творять маршрут до набуття відповідних компетентностей, фахового та особистого розвитку учасників.

pic5

Група власного досвіду

Вкорінення в майндфулнес у супроводі акредитованих тренерів за класичною, емпірично обгрунтованою програмою MBSR

pic6

Практики на щодень

Розвиток регулярної практики, інтеграція майндфулнес у щоденний ритм і стиль власного життя

pic10

Навчальні вебінари

Розуміння емпіричного статусу майнфулнес. Розгляд можливостей клінічного використання різного роду майндфулнес-втручань у КПТ.

pic9

Опрацювання літератури

Робота з вибраними базовими підручниками. Інформаційно-ресурсна бібліотека та навчально-методичні матеріали.

pic3

Практикум у підгрупах

Вправляння під супроводом викладачів у практичних навичках основних майндфулнес-технік.

pic7

Оцінка компетентностей

Тематичні тести з метою перевірки здобутих знань. Клінічні задачі. Практичний залік.

З усіх проектів УІКПТ даний проект є найбільш "еко" - адже майндфулнес є місточком до нашої здатності відчути глибшу єдність зі світом природи - а відтак і самим ставати більш природними. І попри те, що проект онлайн - багато домашніх завдань будуть власне для того, щоби в особистому житті як нас самих як терапевтів, а також наших клієнтів - прокласти оці стежки і оці зв'язки між нами і світом природи, допомогти нам глибше бачити, відчувати цей світ дерев, гір, річок, птахів - а відтак черпати сили... Ми переконані, що будь яке справжнє зцілення і зріст - пов'язане з вивільненням в нас нашої "природи", відновлення органічного зросту та автентичності - а відтак ми прагнемо, щоби КПТ і майндфулнес були еко-терапією...

книга

Навчальна програма

(1) MBSR - власний досвід майндфулнес

Власний досвід майндфулнес учасники здобувають за програмою MBSR (mindfulness based stress reduction – подолання стресу з допомогою майндфулнес). Ця програма була розроблена в Медичному центрі університету штату Массачусетс у 1970-их роках професором Джоном Кабатом-Цинном – насамперед для підтримки психологічно благополуччя пацієнтів з кардіологічними захворюваннями. Пізніше дана програма була поширена на багато інших сфер застосування і на даний момент вона має статус однієї з найбільш поширених базових програм майндфулнес. Це також одна з найбільш досліджених науково програм, її ефективність щодо розвитку стресостійкості, покращення якості життя, емоційної регуляції, міжособистісних стосунків доведена рядом грунтовних досліджень.
Програма складається з восьми двогодинних вебінарів та одноденного ретриту.

Теми занять:

(2) Інтеграція майндфулнес у КПТ

Програма націлена на те, щоби навчити фахівців сфери охорони психічного здоров’я інтегрувати у безпечний і чутливий спосіб різноманітні техніки майндфулнес у клінічну практику та уміти навчати базових практик майндфулнес (як формальних, так і неформальних) своїх клієнтів насамперед у індивідуальному форматі в часі консультування, коучингу чи психотерапевтичної допомоги. При цьому великий акцент робиться на розуміння показів та протипоказів до застосування різноманітних практик майндфулнес при різних психічних розладах, індивідуальному підборі практик, безпечному їх застосуванні та інтеграції в емпірично-обгрунтовані протоколи психотерапевтичної допомоги, зокрема КПТ. Навчальні вебінари, що послідовно розкриватимуть різні виміри застосування майндфулнес, супроводжуватимуться роботую у підгрупах розвитку практичних навичок під супроводом викладачів.

Тематика навчальної програми:

Практики майндфулнес пов'язані з плеканням, "культивуванням" певних особистісних якостей . Ці практики не є нові - вони є присутні практично в усіх духовних традиціях людства, зокрема в християнстві, буддизмі, індуізмі та ін. В цих традиціях майндфулнес-компонент використовувався як спосіб стишення свідомості для входу у простір молитви, як дисципліна плекання певного способу життя та втілення духовних цінностей - ясно думати і бачити, глибоко відчувати і розуміти, діяти виважено, з мудрістю та любов'ю. В даному проекті, опираючись на сучасне наукове розуміння майндфулнес, ми водночас вшановуємо ці духовні традиції і хочемо допомогти фахівцям розуміти, як можна застосовувати майндфулнес, інтегровано до культури та духовного світогляду клієнтів.

pic11

Викладачі

IMG-2842 кв Муха Олена

Олена Муха

кв Юля Стадницька

Юля Стадницька

Романчук Олег 4 кв

Олег Романчук

Ми живемо в епоху, яку багато-хто називає революцією майндфулнес. Так як колись відкриття користі від фізичної активності привело до розвитку культури бігу, плекання здорового способу життя - так і зараз ми усвідомлюємо, що практики майндфулнес несуть потенціал психічного здоров'я та резилієнтності, плекають особистісний зріст та соціальні зв'язки - а тому потребують стати не лише знаряддям психологічної допомоги, але й частиною нашого щоденного життя! Ми сподіваємося, що цей проект стане важливою частиною історії розвитку і поширення майндфулнес в Україні - як ефективної науковообгрунтованої практики - і водночас інтегровано в нашу культурну та духовну спадщину...

diploma

Сертифікація

Учасники даного проекту, що успішно виконали усі його вимоги одержують сертифікат від УІКПТ про завершення даної програми та окремий додатковий сертифікат (з міжнародною валідністю) щодо проходження власного досвіду майндфулнес за програмою MBSR. Окремої акредитації у майндфулнес за міжнародним стандартом не існує – окрім стандартизованої освіти у групових програмах MBSR/MBCT.

Можливість додаткової освіти і акредитації у MBSR/MBCT

У майбутньому для випускників даного проекту буде можливо взяти участь у додатковому проекті навчання за міжнародним стандартом з відповідною акредитацією тренерів груп MBSR/MBCT, який сподіваємося реалізувати у найближчих роках.

pic12

Умови участі у проекті

  • Наявність базової освіти  у сфері турботи про психічне здоров’я
  • Відповідні комунікативні навички та особистісна зрілість
  • Наявність спеціалізованої освіти у КПТ (завершена або ж в процесі здобуття)
pic2

Інші заплановані проекти у майндфулнес

  • У майбутньому планується схожий проект для фахівців, які не мають психотерапевтичної освіту у КПТ – проект буде мати схожу структуру, лиш буде зосереджений на інтеграції майндфулнес у консультування, коучинг та психотерапію загалом
  • Планується також у майбутньому проект для фахівців КПТ, які уже мають тривалий власний досвід майндфулнес-практики – відповідно проект буде складатися лише з другого компоненту без групи власного досвіду у MBSR
  • Планується також у майбутньому проект навчання тренерів груп MBSR за міжнародним стандартом – участь у даному проекті чи інших проектах, що обов’язково включають власний досвід майндфулнес за програмою MBSR є обов’язковою передумовою для участі у цьому проекті.
pic13

Вартість навчання

Вартість участі у даній навчальній програмі становить 16 тис. грн. – це спеціальна ціна для першого набору проекту з огляду на ситуацію пандемії. Оплата за проект здійснюється у два рази – після зарахування половина суми, і друга частина – до кінця жовтня. Дана оплата покриває усі витрати пов’язані з участю в проекті і не передбачає жодних додаткових доплат за окремі компоненти. Втім у разу пропуску заняття з MBSR необхідно пройти дане заняття у індивідуальному порядку за додаткову оплату.

pic14

Процедура подання заявки на програму

Для зарахування на дану програму необхідно подати заявку на участь за допомогою форми онлайн-реєстрації. Оскільки даний проект є виключно для студентів та випускників УІКПТ, то співбесіди не проводяться і зарахування відбувається за спрощеною процедурою виключно на основі дати подання заявки та наясності місць у програмі.  Кількість учасників в групі  обмежена до 32 осіб (групи практики та власного досвіду відбуватимуться у підгрупах по  10-16 осіб).

Прийом заявок: до 10 травня 2020 року (втім може бути закрито швидше після набору групи – пріорітетність зарахування на основі послідовності подання заявок). Після 10 травня учасникам буде повідомлено інформацію щодо подальших кроків.

Фотографії на сторінці – Pixabay

Замовити дзвінок

або

Поставити запитання